Bibel 2000 (B2000)
43

431När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och framfört allt vad Herren, deras Gud, hade sänt honom att säga, 2var Asarja, Hoshajas son, och Jochanan, Kareachs son, och alla de andra fräcka nog att svara honom: »Du ljuger! Herren, vår Gud, har inte sänt dig att varna oss för att bege oss till Egypten och bosätta oss där. 3Det är Baruk, Nerias son, som har hetsat dig mot oss, för att vi skall bli utlämnade åt kaldeerna och dödade eller deporterade till Babylonien.« 4Varken Jochanan, Kareachs son, eller befälhavarna eller folket ville lyssna till Herren och stanna kvar i Juda. 5

43:5
Jer 40:11
I stället tog Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna med sig alla av Juda som var kvar: de som hade återvänt från de folk till vilka de skingrats och bosatt sig i Juda, 6
43:6
Jer 41:10
43:6 kungadöttrarna Se not till 41:10.män, kvinnor och barn, och kungadöttrarna och alla de som gardesbefälhavaren Nebusaradan hade lämnat kvar hos Gedalja, son till Achikam, Shafans son, däribland profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. 743:7 Tachpanches Se not till 44:1.De begav sig till Egypten, eftersom de inte lyssnade till Herren. Så kom de till Tachpanches.

Profetia om Nebukadnessars erövring av Egypten

8Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches: 943:9 jordgolvet Det hebreiska ordets betydelse osäker.Tag några stora stenar och göm dem i jordgolvet vid ingången till faraos palats i Tachpanches. Gör detta i några judeiska mäns åsyn. 10Säg till dem: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall hämta hit min tjänare, Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och han skall ställa sin tron ovanpå de stenar som jag gömmer här, och han skall breda ut sin tronmatta över dem. 11

43:11
Jer 15:2+
Han skall komma och besegra Egypten och utlämna

till pesten dem som hör pesten till,

till fångenskapen dem som hör fångenskapen till,

till svärdet dem som hör svärdet till.

12Han skall sätta eld på de egyptiska gudarnas tempel och bränna ner dem och föra bort gudarna. Han skall rensa Egypten som en herde rensar sina kläder från löss. Sedan skall han obesegrad dra bort därifrån. 1343:13 Bet-Shemesh Hebreiska uttryck som betyder »Solhuset«, »Soltemplet« och som i Septuaginta återgetts med »Heliopolis« («Solstaden«), stad ca 8 km nordost om det nuvarande Kairo. Orden »i Egypten« avser att förhindra en förväxling med Bet-Shemesh i Juda; jfr not till Dom 13:24.Han skall krossa stoderna i Bet-Shemesh i Egypten, och de egyptiska gudarnas tempel skall han bränna ner.