Bibel 2000 (B2000)
35

Rekaviterna – ett föredöme

351

35
2~Kung 10:15
35:1 då Jojakim … var kung 609–598 f.Kr.Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, då Jojakim, Josias son, var kung över Juda: 235:2 rekaviterna Rekaviterna har ofta betraktats som företrädare för en konservativ tradition som ville bevara nomadiska ideal och levnadsvanor och avvisade det kanaaneiska inflytande som israeliterna på olika områden utsatts för (se v. 6 ff.). Enligt en annan uppfattning var rekaviterna ett kringvandrande skrå av smeder. I 1 Krön 2:55 förknippas de med keniterna, en halvnomadisk stam i söder. Deras »förfader Jonadav, Rekavs son« (v. 6) omtalas i 2 Kung 10:15 ff. som följeslagare till Jehu vid utrotandet av baalsprofeterna.Gå till rekaviterna och tala med dem, ta med dem till Herrens hus, till en av kamrarna där och ge dem vin att dricka. 3Då tog jag med mig Jaasanja, son till Jeremia, son till Havassinja, och hans bröder, hans söner och alla de andra rekaviterna. 435:4 tröskelväktaren Se not till 2 Kung 12:9.Jag förde dem till Herrens hus, till den kammare som tillhörde sönerna till gudsmannen Hanan, Jigdaljas son, den som ligger intill stormännens kammare ovanför den som tillhörde tröskelväktaren Maaseja, Shallums son.

5Jag satte fram fyllda vinkrus och bägare för rekaviterna och uppmanade dem att dricka. 6Men de svarade: »Vi dricker inte vin. Vår förfader Jonadav, Rekavs son, har förbjudit oss det. Han sade: ’Ni och era efterkommande skall aldrig någonsin dricka vin. 7Ni skall inte bygga hus, ni skall inte så säd, och vingårdar skall ni inte anlägga eller äga. I tält skall ni bo i hela ert liv. Då får ni leva länge på den mark där ni nu bor.’ 8Och vi har åtlytt allt vad vår förfader Jonadav, Rekavs son, befallde oss: vi dricker aldrig vin, varken vi eller våra hustrur eller våra söner och döttrar. 9Vi bygger oss inga hus och vi äger varken vingårdar, åkrar eller säd. 10Vi bor i tält, vi gör lydigt allt vad vår förfader Jonadav befallde oss. 11Men när kung Nebukadnessar av Babylonien ryckte in i landet sade vi: ’Låt oss flytta till Jerusalem, undan kaldeernas och arameernas härar.’ Och så bosatte vi oss i Jerusalem.«

12Herrens ord kom till Jeremia: 13Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Gå till männen i Juda och till invånarna i Jerusalem och säg till dem: Skall ni aldrig ta varning och lyda mina befallningar, säger Herren. 14Jonadav, Rekavs son, förbjöd sina efterkommande att dricka vin, och det förbudet iakttas än. Intill denna dag dricker de inte vin utan lyder sin förfaders befallning. Men när jag gång på gång har talat till er har ni inte velat lyda. 15

35:15
Jer 7:13+, 24 ff.+

Gång på gång har jag sänt mina tjänare profeterna till er och sagt: Lämna er onda väg och gör det goda! Följ inte andra gudar och tjäna dem inte, så skall ni få bo på den mark som jag gav åt er och åt era fäder. Men ni lydde inte, ni lyssnade inte på mig. 16Jonadavs, Rekavs sons, efterkommande iakttar sin förfaders befallning. Men detta folk har inte lyssnat på mig. 17Därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud: Allt det onda jag har hotat med skall jag låta drabba Juda och alla Jerusalems invånare. Jag talade till dem, och de lyssnade inte. Jag kallade på dem, och de svarade inte.

18Till rekaviterna sade Jeremia: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ni har lytt er förfader Jonadav, rättat er efter hans befallningar och gjort allt han ålagt er. 19Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud: Aldrig skall den dag komma då inte en ättling till Jonadav, Rekavs son, gör tjänst inför mig.