Bibel 2000 (B2000)
31

311När den tiden kommer, säger Herren, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk.

Löften om räddning och återkomst till hemlandet

231:2 undkom svärdet Syftar på israeliternas räddning undan den egyptiska hären; se 2 Mos 14.Så säger Herren:

Det folk som undkom svärdet

fann nåd i öknen.

Israel var på vandring för att finna ro,

3

31:3
Jes 54:8
Hos 11:1–9
31:3 för dem Med Septuaginta; MT har »för mig«.ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem.

Med evig kärlek älskar jag dig,

därför har jag så länge visat dig godhet.

4Än en gång skall jag låta dig blomstra,

ja, du skall blomstra igen, jungfru Israel.

Än en gång skall du smyckad med bjällror

träda ut i glädjedansen.

5

31:5
5 Mos 28:30 ff., 38 ff.+

Än en gång skall du plantera vingårdar

på Samariens höjder,

och de som planterar skall själva skörda frukten.

631:6 Efraim. Sion.Ja, det kommer en dag

då väktarna skall ropa från Efraims berg:

Kom, låt oss vandra upp till Sion,

till Herren, vår Gud!

7Ty så säger Herren:

Jubla av fröjd över Jakob,

ropa ut er glädje över det främsta bland folken!

Låt lovsången ljuda:

Herren har räddat sitt folk,

dem som är kvar av Israel.

831:8 landet i norr Se not till 6:22.Jag för dem från landet i norr,

samlar in dem från världens bortersta hörn.

Bland dem finns blinda och halta,

havande kvinnor och födande.

I stora skaror skall de återvända hit.

9

31:9
2~Mos 4:22+
31:9 jag tröstar dem Med Septuaginta; MT har »med böner (leder jag dem)«.31:9 Förstfödd.Gråtande kommer de,

men jag tröstar dem och leder dem.

På en jämn väg där de inte snavar

för jag dem till strömmande vatten.

Ty jag är en fader för Israel,

Efraim är min förstfödde son.

10Hör Herrens ord, ni främmande folk,

förkunna det i de fjärran kustländerna:

Han som skingrade Israel skall samla dem.

Han skall vakta dem som herden sin hjord.

11

31:11 f.
Jes 35:10+
Ty Herren friköper Jakob

och räddar dem från övermakten.

12De skall komma till Sions höjd och jubla,

de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,

över säd och vin och olja,

över får och oxar.

De skall bli som en grönskande trädgård,

aldrig mer skall de lida nöd.

13Då skall flickorna dansa i glädje,

ynglingar och gamla fröjdas.

Deras sorg skall jag vända i jubel,

jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.

1431:14 det feta Prästernas andel av offren, som skall bli rikliga i den överflödets tid som väntar (v. 12). Jfr 3 Mos 7:31 ff.Jag skall ge prästerna deras lystmäte av det feta

och mätta mitt folk med det goda jag ger,

säger Herren.

15

31:15
Matt 2:18
31:15 Rama Ort en knapp mil norr om Jerusalem, på Benjamins stams område. Enligt 1 Sam 10:2 fanns Rakels grav i denna trakt.31:15 Rakel En av Jakobs hustrur, mor till Josef och Benjamin; se 1 Mos 30:22 ff.; 35:16 ff. Klagoropen gäller dem som deporterades när Nordriket besegrades av Assyrien 722 f.Kr. I Matt 2:17 f. tillämpas profetordet på berättelsen om Herodes barnamord i Betlehem.Så säger Herren:

Rop hörs i Rama,

klagan och bitter gråt:

Rakel gråter över sina barn.

Hon låter inte trösta sig,

ty hennes barn finns inte mer.

16Så säger Herren:

Hör upp med din klagan,

gråt inte mer!

Du skall få lön för din möda,

säger Herren,

de skall återvända från fiendeland.

17

31:17
Jer 29:11
31:17 framtid Se not till 29:11.Det finns hopp för din framtid,

säger Herren,

dina barn skall vända hem till sitt land.

18

31:18
Klag 5:21
Jag kan höra hur Efraim klagar:

»Du tuktade mig, jag blev tuktad

som en otämjd kalv.

För mig åter, så vänder jag åter,

ty du är Herren, min Gud.

19Jag vände mig bort,

men nu ångrar jag mig.

Jag kom till insikt,

och nu slår jag mina lår i sorg.

I blygsel och förödmjukelse

bär jag skammen för min ungdoms synd.«

20

31:20
Hos 11:1–9
Är Efraim min käraste son,

är han mitt älsklingsbarn?

Han förblir i mina tankar,

trots att jag ofta gått till rätta med honom.

Mitt hjärta blöder för honom,

jag måste förbarma mig över honom,

säger Herren.

21Res vägmärken,

rösa leden!

Minns var du gick,

vilken väg du följde.

Vänd åter, jungfru Israel,

vänd åter till dina städer!

2231:22 värna Det hebreiska ordets betydelse osäker.Hur länge skall du vända dig än hit, än dit,

du trolösa dotter?

Herren skapar något nytt på jorden:

kvinnan skall värna mannen.

23

31:23
Jes 1:21,26+
Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ännu en gång skall dessa ord uttalas i Juda och dess städer då jag vänder deras öde: »Må Herren välsigna dig, du rättfärdighetens nejd, du heliga berg.« 24Där skall alla från Juda och från dess städer bo, bönder och kringströvande herdar. 25Ty jag skall släcka de utmattades törst och mätta alla nödlidande.

2631:26 Denna gåtfulla vers bryter sammanhanget; dess innebörd är osäker.Därefter vaknade jag och såg upp, och min sömn hade varit ljuvlig.

27Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall beså Israels land och Judas land med säd av människor och säd av boskap. 28

31:28
Jer 1:10+
Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp och vräka omkull, för att bryta ner och förstöra och skada, så skall jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. 29
31:29 f.
2~Mos 20:5b–6Hes 18:2–4
När den tiden kommer skall de inte längre säga:

När fäderna äter surkart

får barnen ont i tänderna.

30Nej, var och en skall dö för sin egen synd: den som äter surkart får själv ont i tänderna.

Det nya förbundet

31

31:31 ff.
Jer 32:38–40
Hes 11:19Luk 22:201~Kor 11:25
2~Kor 3:6
Heb 8:89:15
12:24
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, 32inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. 33
31:33 f.
Jes 54:13Rom 11:27
Heb 10:16
31:33
Jer 7:23+
Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 34De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: »Lär känna Herren«, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

35

31:35 ff.
Ps 89:34–38
Jer 33:19–26
31:35
Jes 51:15
Så säger Herren,

han som har satt solen att lysa om dagen,

månen och stjärnorna att lysa om natten,

han som rör upp havet i dånande vågor,

han vars namn är Herren Sebaot:

36När denna ordning upphör att gälla,

säger Herren,

först då skall Israels ätt upphöra

att för alltid vara mitt folk.

37Så säger Herren:

När himlen därovan kan mätas,

när jordens grundvalar kan utforskas,

först då skall jag förkasta Israels ätt

för allt de har gjort, säger Herren.

38

31:38 ff.
Neh 3:1
31:38 Hananeltornet, Hörnporten I nordöstra resp. nordvästra delen av Jerusalem; jfr Neh 3:1 med not.Det skall komma en tid, säger Herren, då staden skall byggas upp igen till Herrens ära från Hananeltornet till Hörnporten. 3931:39 Garevhöjden, Goa Platserna nämns ingen annanstans i GT, och deras exakta läge är okänt.Men mätsnöret skall dras ännu längre, rakt fram mot Garevhöjden och sedan i riktning mot Goa. 4031:40 hela dalen Troligen Hinnomdalen utanför Jerusalem.31:40 Kidrondalen Öster om Jerusalem, mellan staden och Olivberget.31:40 Hästporten Troligen i sydöstra delen av Jerusalem.Och hela dalen med liken och offeraskan och alla avsatserna fram till Kidrondalen, till hörnet vid Hästporten i öster, skall vara helgade åt Herren. Aldrig mer skall staden ödeläggas och raseras.