Bibel 2000 (B2000)
28

Hananja och Jeremia

28128:1 Samma år … kung över Juda Dateringarna i denna vers är inbördes motstridiga. Den hebreiska fras som översatts »när … hade blivit kung« syftar på året för tronbestigningen och är alltså oförenlig med uppgiften att det var Sidkias fjärde regeringsår. När händelserna i kap. 28 sägs ha inträffat samma år som de i kap. 27, är denna uppgift även oförenlig med dateringen i 27:1 (jfr noten där). Troligen är den rätta tidpunkten för händelserna både i kap. 27 och i kap. 28 kung Sidkias fjärde regeringsår, dvs. 594 f.Kr.Samma år, i det fjärde årets femte månad, när Sidkia hade blivit kung över Juda, talade profeten Hananja, Assurs son, som var från Givon, till mig i Herrens hus i prästernas och hela folkets närvaro: 2»Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag bryter sönder den babyloniske kungens ok. 3

28:3 f.
Jer 27:16
Inom två år skall jag föra tillbaka hit alla de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, tog härifrån och förde till Babylon. 428:4 Jekonja Se not till 13:18. Jojakim Se not till 22:18.Och Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, och alla som deporterats från Juda till Babylonien skall jag föra tillbaka hit, säger Herren. Jag skall bryta sönder den babyloniske kungens ok.« 5Då gav profeten Jeremia detta svar till profeten Hananja inför prästerna och alla som stod i Herrens hus: 6»Ja och amen! Må Herren göra så, må Herren låta din profetia gå i uppfyllelse så att föremålen från Herrens hus och alla de deporterade kommer tillbaka hit från Babylonien. 7Men hör vad jag har att säga dig och hela folket. 8Forna tiders profeter, de som levde före mig och dig, profeterade om krig och olycka och pest för många länder och mäktiga riken. 9
28:9
5~Mos 18:20
Men en profet som profeterar om fred och lycka, hans ord måste gå i uppfyllelse innan det står klart att han verkligen är sänd av Herren.«

10Profeten Hananja tog oket från profeten Jeremias nacke och bröt sönder det. 11Och Hananja sade i hela folkets närvaro: »Så säger Herren: Just så skall jag inom två år lyfta den babyloniske kungen Nebukadnessars ok från folkens nacke och bryta sönder det.« Då gick profeten Jeremia sin väg.

12Efter det att profeten Hananja hade lyft oket från profeten Jeremias nacke och brutit sönder det kom Herrens ord till Jeremia: 13Gå och säg till Hananja: Så säger Herren: Ett ok av trä har du brutit sönder, men i stället har du gjort ett ok av järn. 14

28:14
Jer 27:5
Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ett ok av järn lägger jag på alla dessa folks nacke. De skall underkasta sig Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och lyda honom. Även de vilda djuren ger jag åt honom. 15
28:15 ff.
Jer 29:30
Och profeten Jeremia sade till profeten Hananja: »Hör på, Hananja! Herren har inte kallat dig, och du har fått detta folk att tro på lögner. 1628:16 talat lögnaktigt om Eller »predikat uppror mot«.Därför säger Herren så: Nu kallar jag dig – bort från jorden. I år skall du dö, eftersom du har talat lögnaktigt om Herren.« 17Det året, i den sjunde månaden, dog profeten Hananja.