Bibel 2000 (B2000)
21

Den oundvikliga domen

211

21:1 ff.
2~Kung 25:1
Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Sidkia hade sänt till honom Pashchur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son. De sade: 2»Fråga Herren för vår räkning, ty Nebukadnessar, kungen av Babylonien, har börjat krig mot oss. Kanske gör Herren ett under som han så ofta har gjort och får honom att dra sig tillbaka.« 3Jeremia svarade dem att de skulle säga till Sidkia: 421:4 Kaldeen.»Så säger Herren, Israels Gud: De vapen med vilka ni strider utanför muren mot den babyloniske kungen och kaldeerna som belägrar er, dem skall jag vrida ur era händer och samla ihop inne i denna stad. 5Och jag skall själv strida mot er med lyftad hand och stark arm, i vrede, ursinne och vilt raseri. 6Jag skall dräpa dem som bor i denna stad, både människor och djur; i en svår pest skall de dö. 7Och därefter, säger Herren, skall jag utlämna Sidkia, kungen av Juda, och hans hov och alla andra i denna stad som överlever pesten, svärdet och svälten. Jag skall utlämna dem åt Nebukadnessar, kungen av Babylonien, åt deras motståndare och dödsfiender. Han skall hugga ner dem med svärd, utan medlidande, utan förskoning, utan förbarmande.«

8

21:8
5~Mos 30:15,19b+
Och till detta folk skall du säga: Så säger Herren: Jag låter er välja mellan livets väg och dödens väg. 9
21:9
Jer 38:2
Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd och svält och pest. Men den som går över till kaldeerna som belägrar er, han kommer undan med livet. 10Ty jag har vänt mig mot denna stad för att bringa den olycka och inte lycka, säger Herren. Den skall falla i den babyloniske kungens händer, och han skall bränna ner den.

Dom över kung och folk

11Till kungahuset i Juda:

Hör Herrens ord, 12du Davids ätt!

Så säger Herren:

Döm med rättvisa var morgon,

rädda den utplundrade ur förtryckarens våld.

Annars flammar min vrede upp

likt en eld som ingen kan släcka,

för era onda gärningars skull.

1321:13 du som … på slätten Orden tycks vara riktade till Jerusalem, men den beskrivning som ges av stadens läge stämmer inte med verkligheten. Möjligen tillämpas på Jerusalem en utsaga som ursprungligen gällt en annan stad.Nu vänder jag mig mot dig,

du som tronar i dalen,

du klippa på slätten,

säger Herren,

mot er som säger: »Vem kan överfalla oss?

Vem kan tränga in där vi bor?«

14Jag skall straffa er

så som era gärningar förtjänar,

säger Herren.

Jag skall tända en skogsbrand,

elden skall sprida sig och förtära allt.