Bibel 2000 (B2000)
19

Den krossade lerkrukan

19119:1 Ta med dig Med Peshitta; orden saknas i MT.Så sade Herren: Gå och köp en kruka av lergods. Ta med dig några av folkets och prästernas äldste 219:2 Ben-Hinnoms dal Hinnomdalen.19:2 Lerskärvsporten Denna port nämns bara här i GT. Den är möjligen identisk med Dyngporten (Neh 2:13).och gå ut till Ben-Hinnoms dal mitt emot Lerskärvsporten. Där skall du förkunna de ord jag talar till dig. 3

19:3
2~Kung 21:12
Du skall säga: Hör Herrens ord, ni kungar av Juda och ni invånare i Jerusalem! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag skall låta en sådan olycka drabba denna plats att det kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. 4De har övergivit mig, de har gjort denna plats främmande och tänt offereld här åt andra gudar, som varken de eller deras fäder eller Judas kungar kände, och de har fyllt denna plats med oskyldigas blod. 5
19:5
Jer 7:30
De har byggt offerplatser där de bränner sina barn som offer åt Baal. Något sådant har jag aldrig befallt, aldrig talat om och aldrig tänkt.

6

19:6, 11 ff.
Jer 7:32
19:6 Tofet Molok.Därför skall det komma en tid, säger Herren, då denna plats inte längre kallas Tofet eller Ben-Hinnoms dal utan Dråpdalen. 7På denna plats skall jag spräcka Judas och Jerusalems planer. Jag skall låta dem stupa för sina motståndares svärd och för sina dödsfienders hand. Deras döda kroppar skall jag ge till föda åt himlens fåglar och markens djur. 8
19:8
Jer 18:16+
Jag skall ödelägga denna stad och den skall bli utsatt för hån: alla som har sin väg förbi skall bestörta dra efter andan när de ser förödelsen där. 9
19:9
3~Mos 26:295~Mos 28:53
Jag skall tvinga dem att äta sina söners och döttrars kött. De skall äta varandras kött under den fruktansvärda nöd som deras motståndare och dödsfiender vållar dem.

1019:10 krossa krukan Se not till 1 Kung 22:11.Sedan skall du krossa krukan inför ögonen på dem som gått med dig. 1119:11 tills … plats Se not till 7:32.Och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall krossa detta folk och denna stad som man krossar en lerkruka så att den aldrig mer går att laga. Och i Tofet skall människor begravas tills där inte längre finns någon plats att begrava på. 12Så skall jag göra med denna plats, säger Herren, och med dem som bor här, jag skall göra denna stad lik Tofet. 13

19:13
2~Kung 23:12Jer 32:29
19:13 den himmelska hären Himlakroppar, dyrkade som gudomligheter. Här.Husen i Jerusalem och Juda kungars hus skall bli som Tofet – alla dessa orena hus på vilkas tak man tänt offereld åt hela den himmelska hären och utgjutit dryckesoffer åt andra gudar.

Jeremia och Pashchur

14När Jeremia återvände från Tofet, dit Herren hade sänt honom att profetera, ställde han sig på förgården till Herrens hus och sade till folket: 15Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, över denna stad och dess lydstäder skall jag sända alla de olyckor som jag hotat med, eftersom de styvnackat har vägrat att lyssna till mina ord.