Bibel 2000 (B2000)
1

111:1 Jeremias ord Eller »Jeremias historia«. Profeten Jeremia verkade från 620-talet till 580-talet f.Kr. I Jeremiaboken finns såväl poetiskt formade profetord som predikningar och biografiska berättelser av och om profeten. Materialet har i viss utsträckning ordnats kronologiskt, och boken har av allt att döma fått sin slutliga form långt efter Jeremias egen tid. Jer är i Septuaginta åtskilligt kortare än i MT; Profetböcker.1:1 Anatot Stad ca 5 km norr om Jerusalem.Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. 21:2 Josia … hans trettonde regeringsår 627 f.Kr.Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över Juda, i hans trettonde regeringsår, 3

1:3
2~Kung 25
1:3 det elfte året som Sidkia … var kung 587 f.Kr.och då Jojakim, Josias son, var kung över Juda, och ända till slutet av det elfte året som Sidkia, Josias son, var kung över Juda. Det var det året, i den femte månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap.

Profetens kallelse och uppdrag

4Herrens ord kom till mig:

5

1:5
Jes 49:1,5+
Innan jag formade dig i moderlivet

utvalde jag dig,

innan du kom ut ur modersskötet

gav jag dig ett heligt uppdrag:

att vara profet för folken.

6

1:6
2~Mos 4:10+
Men jag svarade: »Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!« 7Då sade Herren till mig:

Säg inte att du är för ung

utan gå dit jag sänder dig

och säg det jag befaller dig!

8

1:8, 17
Jos 1:5Hes 2:6+
Låt dem inte skrämma dig,

ty jag är med dig

och jag skall rädda dig,

säger Herren.

9

1:9
Jes 6:651:16+
Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade:

Jag lägger mina ord i din mun.

10

1:10
Jer 18:724:6
31:28
42:10
45:4
I dag ger jag dig makt

över folk och riken.

Du skall rycka upp och vräka omkull,

förstöra och bryta ner,

bygga upp och plantera.

111:11 f. mandelträd, vakar De båda hebreiska orden liknar varandra (shaqéd resp. shoqéd). Ordlekar av denna typ, som sällan kan återges i översättning, är vanliga hos profeterna.Herrens ord kom till mig: »Vad ser du, Jeremia?« Jag svarade: »Jag ser en gren av ett mandelträd.« 12Herren sade: »Du har sett rätt: jag vakar över mitt ord tills det bär frukt.«

13

1:13 ff.
Jer 4:6
6:1,2210:22
25:9
50:41
Herrens ord kom till mig för andra gången: »Vad ser du?« Jag svarade: »Jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt.« 14Då sade Herren:

Från norr skall olyckan välla in

över alla som bor i landet,

15ty nu bådar jag upp

alla stammar från rikena i norr,

säger Herren.

De skall komma och ställa sina troner

framför Jerusalems portar,

kring stadens murar

och kring alla städer i Juda.

16Jag skall gå till rätta med mitt folk

för all deras ondska, för att de övergav mig.

De tände offereld åt andra gudar

och tillbad ting de själva gjort.

17Fäst upp dina kläder,

res dig och säg till dem

allt vad jag befaller dig!

Var inte förskräckt för dem,

ty då slår jag dig med skräck inför dem.

18

1:18 f.
Jer 15:20Hes 3:8
Se, jag gör dig i dag

till en befäst stad,

en pelare av järn, en mur av koppar,

som håller stånd mot hela landet,

mot Judas kungar och dess stormän,

mot prästerna och folket i landet.

19De skall angripa dig,

men de skall inte besegra dig,

ty jag är med dig,

säger Herren,

och jag skall rädda dig.