Bibel 2000 (B2000)
3

31De skickade sändebud till honom för att be om fred: 2»Vi, den store konung Nebukadnessars tjänare, ligger för dina fötter. Gör med oss som du finner för gott. 3Alla våra gårdar och marker, vetefält och hjordar av får och kor och alla fållor vid våra herdekojor står till ditt förfogande – gör med dem som du behagar. 4Också våra städer och deras invånare är dina slavar – behandla dem som du önskar.« 5Männen infann sig hos Holofernes och framförde detta budskap till honom.

6Holofernes tågade då ner till kusten med sin här, besatte de befästa städerna och förstärkte sina trupper med utvalda män därifrån. 7Både där och på den omgivande landsbygden gick man honom till mötes med kransar på huvudet, med dans och tamburiner. 8

3:8
Dan 11:36
3:8 raserade alla deras helgedomar Översättningen bygger på en textändring. Den grekiska textens »skövlade hela deras område« är troligen en förenklande felläsning. Poängen är att Holofernes gör sig skyldig till helgerån och religionsförföljelse. Det är därför judarna vägrar att underkasta sig (4:1 f.; 5:4).Men han raserade alla deras helgedomar och högg ner deras heliga lundar, ty han hade fått uppdraget att utrota alla landets gudar, för att alla folk skulle dyrka Nebukadnessar ensam och människor av alla språk och stammar åkalla honom som gud. 93:9 f. förbi Jisreel … Skythopolis Holofernes följer en av forntidens klassiska marschvägar. Han passerar Jisreelslätten norr om de trakter vid Dotan där huvudhandlingen skall utspelas. Sedan slår han läger i övre Jordandalens utvidgning vid Bet-Shean (1 Mack 5:52), på grekiska kallat Skythopolis. Gaibai är kanske en förvanskning av Gilboa, namnet på bergen sydväst om staden; se not till Dom 7:3.Sedan marscherade han förbi Jisreel i trakten av Dotan, som ligger nedanför Judeens väldiga bergsrygg, 10och slog läger mellan Gaibai och Skythopolis. Där stannade han en månads tid för att samla ihop alla förråd som hären behövde.