Bibel 2000 (B2000)
16

161

16:1
Dom 5:1
Ps 150:4
16:1 låt psalmen klinga till hans pris Annan läsart »dikta en ny psalm åt honom«.Så sjöng Judit:

Stäm upp en sång till min Gud till tamburiner,

lovsjung Herren till cymbaler,

låt psalmen klinga till hans pris,

ära och åkalla hans namn.

2

16:2
Ps 31:16
46:10
16:2 in i sitt läger … in till folket Annan läsart »han som slagit läger mitt bland sitt folk räddade mig«.Ty Herren är den Gud som avgör striden;

in i sitt läger räddade han mig,

in till folket, undan mina förföljare.

3Assyrierna kom från bergen i norr,

deras kämpar kom i myriader;

deras skaror fyllde bäckravinerna,

och deras ryttare täckte höjderna.

4

16:4
Klag 2:21Bar 4:15
16:4 mina unga män … mina späda barn Judit identifieras här med Israel: folket talar genom henne.De hotade att bränna mitt land,

att hugga ner mina unga män,

att krossa mina späda barn mot marken,

att göra mina småbarn till krigsbyte

och att ta mina unga kvinnor som fångar.

516:5 Allhärskaren.Herren, allhärskaren, förgjorde dem

med hjälp av en kvinnas hand.

6Ty deras hövding fälldes inte av unga hjältar,

det var inte titaner som dräpte honom,

inte väldiga jättar som anföll honom –

nej, Judit, Meraris dotter,

betvang honom med sin skönhet.

7Hon lade av sin änkedräkt

för att vinna ära åt det plågade Israel;

hon smorde sitt ansikte med doftande salva,

8band en turban om sitt hår

och valde ut en linnedräkt att dåra honom med.

9

16:9
Syr 9:8
Hennes sandal drog till sig hans blick,

och hennes skönhet fångade hans sinne –

och svärdet gick genom hans hals.

1016:10 Perser, meder Författaren strör med stor frihet in andra folknamn i sin text än de assyrier eller babylonier som den egentligen skulle handla om.Perser darrade för hennes djärvhet,

och meder förfärades av hennes mod.

11Då hördes stridsrop från mitt förödmjukade folk,

och de fylldes av skräck,

rop från mitt svaga folk, och de greps av fasa;

ropen skallade, och de tog till flykten.

1216:12 Söner av unga mödrar Dvs. unga pojkar. De panikslagna fienderna var ett lätt byte t.o.m. för barn. Grundtexten är emellertid osäker.Söner av unga mödrar genomborrade dem

och stack ner dem som förrymda slavar:

de förintades av Herrens, min Guds, här.

13

16:13
Ps 96:1
144:9
149:1
Jag vill sjunga en ny sång till min Guds ära.

Herre, stor och härlig är du,

underbar och oövervinnelig i din kraft.

14

16:14
2~Krön 20:6
Ps 33:9
104:30
Dig må hela din skapelse tjäna,

ty på ditt ord blev allting till,

du sände ut din ande att bygga det.

Ingen kan stå emot när du befaller;

15

16:15
Ps 97:5
Mik 1:4
Syr 16:19
bergens fästen skakar, haven rörs upp

och klippor smälter som vax inför dig.

Men mot dem som fruktar dig är du barmhärtig.

16

16:16
Jes 1:11
Ty ringa är alla välluktande offer,

allt fett som förbränns åt dig är föga värt,

men stor i alla tider är den som fruktar Herren.

17

16:17
Jes 66:24
Syr 7:17
Ve de hedningar som reser sig mot mitt folk!

Herren, allhärskaren, skall straffa dem på domens dag.

Han skall överlämna deras kroppar åt eld och maskar,

och de skall skrika av smärta i evighet.

18När de kom till Jerusalem föll de ner inför Gud, och sedan folket hade renat sig bar de fram sina brännoffer, frivilliga offer och gåvor. 1916:19 en tackgåva åt Gud Det var vanligt att människor som räddats ur stora faror skänkte dyrbarheter till templen. Föremålen var ett tack för den gudomliga hjälpen men kunde också väljas så att de vittnade om vad som hänt.Alla Holofernes tillhörigheter som folket hade tilldelat Judit gav hon till templet. Också sängomhänget som hon själv hade tagit ur hans sovgemak gav hon som en tackgåva åt Gud. 20I tre månader höll folket fest framför templet i Jerusalem, och Judit var med dem.

Judits ålderdom och död

21Därefter bröt de upp, och var och en begav sig hem till sitt. Också Judit återvände till Baityloua. Hon hade kvar sin egendom, och under hela sin livstid var hon högt ansedd i hela landet. 22Många ville gifta sig med henne, men ingen man fick röra henne så länge hon levde, alltsedan den dag hennes man Manasse dog och förenades med sina fäder. 23Hon åldrades i sin mans hus och nådde den höga åldern av 105 år. Sin slavinna gav hon fri. Hon dog i Baityloua och blev begravd i sin man Manasses gravkammare, 24och Israels folk sörjde henne i sju dagar. Innan hon dog hade hon fördelat sin egendom bland sin man Manasses anhöriga och sina egna närmaste släktingar. 25

16:25
Mik 4:4
1~Mack 14:12
Och så länge Judit levde och ännu långt efter hennes död fanns det ingen som kunde skrämma Israels folk.