Bibel 2000 (B2000)
17

Mikas gudabild och daniterna

171I Efraims bergsbygd bodde en man vid namn Mika. 217:2 Må Herren välsigna dig Med välsignelseformeln upphäver modern sin förut uttalade förbannelse över tjuven.Han sade till sin mor: »De elvahundra siklarna silver som stals från dig – jag hörde själv när du uttalade förbannelsen – de pengarna har jag. Det var jag som tog dem, men nu lämnar jag tillbaka dem.« Hans mor svarade: »Må Herren välsigna dig, min son!« 317:3 en snidad och gjuten gudabild Sannolikt en gudabild av trä överdragen med metall, i detta fall silver.Han lämnade tillbaka de elvahundra siklarna till sin mor, och hon sade: »För min sons räkning helgar jag dessa pengar åt Herren och låter göra en snidad och gjuten gudabild.« 4Sedan han lämnat tillbaka silvret till sin mor tog hon 200 siklar och gav till en silversmed, som gjorde en snidad och gjuten gudabild. Den ställdes upp i Mikas hus. 517:5 Husgudar.Denne Mika hade en helgedom. Han gjorde också en efod och husgudar och vigde en av sina söner till präst hos sig.

6

17:6
Dom 21:25
17:6 På den tiden fanns ingen kung i Israel Se not till 1:1.På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott.

717:7 Levit.I Betlehem i Juda bodde en ung man som var levit och hade vistats där en tid. 8Han gav sig i väg från staden Betlehem i Juda för att hitta en plats där han kunde slå sig ner. Under sin vandring kom han till Mikas hus i Efraims bergsbygd. 9Mika frågade var han kom ifrån, och han svarade: »Jag är en levit från Betlehem i Juda och är på vandring för att hitta en plats där jag kan slå mig ner.« 1017:10 fader Här en hedersbeteckning. Kan användas också som tilltal till profeter (2 Kung 2:12; 6:21; 13:14) och makthavare (2 Kung 5:13).Mika sade: »Stanna här och var fader och präst hos mig. Du får tio siklar silver om året, och jag håller dig med kläder och mat.« 11Leviten bestämde sig för att stanna hos Mika, som behandlade den unge mannen som en av sina söner. 12Mika vigde leviten till präst hos sig, och den unge mannen blev kvar i hans hus. 13Mika sade: »Nu vet jag att Herren är god mot mig. Jag har fått en levit som präst.«