Bibel 2000 (B2000)
5

51

5:1
Mik 2:1–5
Luk 6:241~Tim 6:9
Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2
5:2 f.
Matt 6:19
Er rikedom förmultnar, era kläder äts upp av mal, 3ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. 4
5:4
3~Mos 19:13
5~Mos 24:14Mal 3:5
Tob 4:14
5:4 undanhållit Enligt GT måste lönen betalas den dag då arbetet utförts (3 Mos 19:13; 5 Mos 24:14 f.; jfr Tob 4:14; Syr 34:27; Matt 20:8).5:4 Sebaot.Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. 5
5:5
Jer 12:3
25:34
Luk 16:19–31
5:5 slaktdagen I första hand menas att de rika har levt gott på sin slaktboskap. Samtidigt antyds att de fattiga offrats som djur (v. 6), kanske också att »slaktdagen« i betydelsen vedergällningens dag (Jer 12:3) snabbt närmar sig för de sorglösa rika (v. 3).Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. 6
5:6
Vish 2:20
Matt 5:39
5:6 den rättfärdige De obarmhärtiga rika jämställs med värnlösa frommas förföljare i GT-texter som Ps 10; 37:12–14; Vish 2:10–20, kanske också med de makthavare som dömde Jesus, »den Rättfärdige« (Apg 7:52; 22:14).Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er.

Herrens ankomst är nära

7

5:7
Mark 4:26–29
Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. 8
5:8
Fil 4:5+
Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. 9
5:9
Matt 7:124:33
Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. 10
5:10
Matt 5:12+
5:10 ert föredöme i att lida Se noter till Matt 23:30; Heb 11:35.Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. 11
5:11
Jak 1:12Job 422~Mos 34:6
Ps 103:8
Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

12

5:12
Syr 23:9
Matt 5:33–37
2~Kor 1:18
Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

Bönens kraft

13

5:13
Ef 5:19+
Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. 14
5:14 f.
Syr 38:9
Mark 6:13
5:14 Äldste.Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. 15Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. 16
5:16
Ords 28:13
Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. 17

5:17 f.
1~Kung 17:1
18:41–45
Syr 48:1–3
Luk 4:25
Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. 18Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.

Syndaren skall återföras

19

5:19
Matt 18:15–17
Gal 6:1
Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20
5:20
1~Pet 4:8+
5:20 gör att många synder blir förlåtna Uttrycket, som anknyter till Ords 10:12 («skyler alla fel«), kan avse både den omvändes synder och hans räddares.då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.