Bibel 2000 (B2000)
4

41Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? 2Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. 3Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

4Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 5Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? 6Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 7Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. 8Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. 10Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

11Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. 12Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Varning för övermod

13Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer«, 14ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. 15Ni borde säga: »Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.« 16I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. 17Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.