Bibel 2000 (B2000)
4

41

4:1
Rom 7:23
1~Pet 2:11
Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? 24:2 Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider Eller »Ni vill ha, men får ingenting: då dödar ni. Ni avundas, men uppnår ingenting: då kämpar ni och strider.«Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. 3Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

4

4:4
Matt 6:24
Joh 15:19
17:14
Rom 8:7+
4:4 trolösa Otrogen. Värld.Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 5
4:5
2~Mos 20:5
34:14
4:5 när skriften säger Citatets källa är okänd; det kan ha hämtats ur en nu förlorad judisk skrift. Orden tillämpar GT:s tanke att Gud kräver fullständig trohet av sitt folk på hans förhållande till den enskilda människan, som fått sin ande av honom. Svartsjuka.Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? 6
4:6
Job 22:29
Ords 3:34
Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. 7
4:7
Ef 4:27
6:11
1~Pet 5:8
Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. 8
4:8
Sak 1:3
Mal 3:7Jes 1:16
Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9

4:9
Luk 6:25
Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. 10
4:10
Matt 23:12+
Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

11

4:11
3~Mos 19:16
Ps 15:3
Rom 2:1+
Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. 12Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Varning för övermod

13

4:13
Ords 27:1
Luk 12:16–21
Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer«, 14
4:14 f.
Ps 39:6
Jak 1:10+
ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. 15
4:15
Luk 12:47
Ni borde säga: »Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.« 16I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. 17Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.