Bibel 2000 (B2000)
3

Tungan är en eld

31

3:1
Rom 12:7+
Mina bröder, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom, 2
3:2
Ords 10:19Syr 19:16
Matt 12:36Jak 1:26
1~Pet 3:10
ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp. 3När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp. 4Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. 5På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. 6
3:6
Matt 15:18
3:6 själva den onda världen Grundtextens innebörd osäker. Troligen menas att tungan mer än andra lemmar kan tjäna tillvarons ondska. Värld.3:6 livshjulet Uttrycket erinrar om religiösa och filosofiska system där världen tänktes röra sig i ständiga kretslopp. Här används det bara som en välkänd bild för tillvaron.Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. 7Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. 8Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. 9
3:9
1~Mos 1:26
Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. 10
3:10
Ef 4:29
Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 11Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten? 12
3:12
Matt 7:16+
Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten.

Vishet från ovan

13Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. 14Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning. 15

3:15
1~Kor 2:6Jak 1:17
3:15 Oandlig.Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. 16
3:16
1~Kor 3:3+
Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. 17
3:17
Vish 7:22
Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. 18
3:18
Jes 32:17
Matt 5:9Heb 12:11
Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.