Bibel 2000 (B2000)
2

Rika och fattiga

21

2:1
5~Mos 1:17
16:19
2~Krön 19:6Ords 24:23
Rom 2:11+
Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. 2
2:2–4
3~Mos 19:15
2:2 er synagoga Ordvalet kan antyda att brevets mottagare var judekristna men bevisar inte att de var det. Ordet synagoga kunde användas om församlingar, sammankomster och möteslokaler även i icke-judisk miljö.Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: »Här är en bra plats för dig«, men till den fattige: »Ställ dig där borta«, eller »Sätt dig på golvet vid mina fötter« – 42:4 gör ni då inte åtskillnad Eller »motsäger ni då inte er själva«.gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?

5

2:5
Luk 6:20–261~Kor 1:28
Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom? 6Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? 72:7 det härliga namn som har uttalats Jesu namn, som nämndes vid dopet.Är det inte de som smädar det härliga namn som har uttalats över er?

8

2:8
(Rom 13:9+)

2:8 lagens kungsbud Eller »den kungliga lagen«, dvs. den lag som gäller i Guds rike; jfr v. 12; 1:25. Den sammanfattas i kärleksbudet (3 Mos 19:18), som också enligt Matt 22:34–40 med par. är det största budet i GT:s lag.Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 9Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. 10
2:10
Matt 5:19
Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. 11
2:11
2~Mos 20:135~Mos 5:17
Ty han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott har också sagt: Du skall inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. 12
2:12
Jak 1:25+
Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. 13
2:13
Matt 5:7
Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Tro och gärningar

14

2:14
Matt 7:21
2:14 vad hjälper det om någon säger sig ha tro Olikheten mellan v. 14–26 och Rom 4 är påfallande. Det kan inte avgöras om författaren skriver utan tanke på Paulus, vänder sig mot hans läror eller vill rätta missuppfattningar av dem.Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 15
2:15–17
1~Joh 3:17
Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, 16vad hjälper det då om någon av er säger: »Gå i frid, håll er varma och ät er mätta«, men inte ger dem vad kroppen behöver? 17Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

182:18 Nu kanske någon frågar: »Har du tro?« – Ja, och jag har gärningar Eller »Nu kanske någon säger: Den ene har tro, den andre gärningar.« Den tänkta invändningen (jfr 1 Kor 10:29 med not) vill antingen ifrågasätta om författaren verkligen har kristen tro, när han betonar gärningarna så starkt, eller tona ner hela motsättningen. Svaret innebär i båda fallen att tro och gärningar är oskiljaktiga; tro utan gärningar är ingen tro.Nu kanske någon frågar: »Har du tro?« – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. 19

2:19
5~Mos 6:4Matt 8:29+
2:19 att Gud är en Annan läsart »att det finns en enda Gud«. Jfr Mark 12:29 med not.Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. 20Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? 21
2:21
1~Mos 22:1–19
Heb 11:17
2:21 Rättfärdig.Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom gärningar när han lade sin son Isak som offer på altaret? 22Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som hans tro blev fullkomlig. 23
2:23
(Rom 4:3+) /
2~Krön 20:7
Jes 41:8
Så uppfylldes skriftens ord: Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig, och han kallades Guds vän. 24Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 25
2:25
Jos 2:1–6
6:25
Heb 11:31
2:25 skökan Rachav Berättelsen i Jos 2; 6:17–25 anförs också i Heb 11:31, där kvinnans handlingssätt tolkas som ett uttryck för tro.Var det inte så med skökan Rachav? Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg? 262:26 livsande Ande.Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.