Bibel 2000 (B2000)
9

91

9:1 f.
Matt 4:13
9:1–21 Motsvarar i MT 8:23; 9:1–20; Kapitel- och versindelning.9:1 Grundtextens innebörd osäker.9:1 Sebulons land och Naftalis land Gränsområden i Israel som intogs av assyrierna ca 733 f.Kr.; se 2 Kung 15:29.Men natten skall vika där ångest nu råder.

Om den förste slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den siste slagit med full kraft västerut, mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område.

Fredsfursten

2

9:2
Jes 60:1Luk 1:79
9:2 mörkrets land Jfr not till Ps 23:4.Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets land

strålar ljuset fram.

3

9:3
Ps 126
9:3 Du låter jublet stiga Rättelse; MT har »Du gör folket stort, inte« eller »Du gör folket stort åt det«.Du låter jublet stiga,

du gör glädjen stor.

De gläds inför dig

som man gläds vid skörden,

som man jublar när bytet fördelas.

4

9:4
Jes 14:25
Jer 30:8Dom 7:25+
9:4 Midjan.Oket som tyngde dem,

stången på deras axlar,

förtryckarens piska

bryter du sönder,

som den dag då Midjan besegrades.

5

9:5
Ps 46:10
Sak 9:10
Stöveln som bars i striden

och manteln som fläckats av blod,

allt detta skall brännas, förtäras av eld.

6

9:6
Jes 7:14
Mik 5:3
9:6 ett barn … en son Profeten talar antingen om en tronarvinges födelse eller om en kungs tronbestigning; jfr Ps 2:7 med not.9:6 detta är hans namn En ny kung fick symboliska ärenamn. Seden är känd bl.a. från Egypten.9:6 Allvis härskare Grundtextens ärenamn anger en förunderlig förmåga att regera genom goda och visa beslut.Ty ett barn har fötts,

en son är oss given.

Väldet är lagt på hans axlar,

och detta är hans namn:

Allvis härskare,

Gudomlig hjälte,

Evig fader,

Fredsfurste.

7

9:7
Luk 1:32
9:7 lidelse Svartsjuka.Väldet skall bli stort,

fredens välsignelser utan gräns

för Davids tron och hans rike.

Det skall befästas och hållas vid makt

med rätt och rättfärdighet

nu och för evigt.

Herren Sebaots lidelse

skall göra detta.

Det obotfärdiga Israel

8Herren sände ett ord mot Jakob,

hans ord drabbade Israel.

99:9 Samaria Israels huvudstad, som intogs av Salmanassar V år 722 f.Kr.; se 2 Kung 17. Efraim.Hela folket fick erfara det,

Efraim och Samarias invånare.

Men i stolthet och övermod sade de:

109:10 sykomor, ceder Sykomor var enkelt virke, medan cederträ från Libanon var dyrbart och användes till praktbyggnader; se 1 Kung 10:27.»Murar av tegel har fallit,

då bygger vi nya med huggen sten.

Bjälkar av sykomor har knäckts,

då tar vi ceder i stället.«

11Herren lät deras motståndare triumfera

och hetsade deras fiender mot dem,

12

9:12, 17, 21
Jes 5:25+
arameerna från öster, filisteerna från väster,

glupskt högg de in på Israel.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.

13

9:13
Jes 1:5
Men folket vände inte om till honom som slog,

Herren Sebaot sökte de inte.

14

9:14
2~Kung 17
Jes 19:15
Då högg Herren av Israel huvud och svans,

stam och strå på samma dag.

15De äldste och de betrodda är huvudet,

profeterna som visar fel väg är svansen.

16

9:16
Jes 3:12+
De som ledde detta folk förde det vilse,

de som blev ledda villades bort.

17Därför skonade inte Herren deras unga män,

hade inget förbarmande med faderlösa och änkor.

Gudlösa och nidingar var de alla,

vettlöst var allt deras tal.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.

18Ondskan brann som en eld

och förtärde tistel och törne.

Den satte snårskogen i brand

och röken steg mot skyn.

199:19 brändes Det hebreiska ordets betydelse osäker.Av Herren Sebaots vrede brändes landet,

och folket blev som det elden förtär,

den ene skonade inte den andre.

20Man högg för sig till höger

utan att bli mätt,

man rev åt sig till vänster

men var lika hungrig.

Alla högg in på varandra:

219:21 Manasse, Efraim Två stammar som konkurrerade om ledarskapet i Israel; jfr 1 Mos 48:12–20.Manasse på Efraim, Efraim på Manasse,

och båda tillsammans på Juda.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.