Bibel 2000 (B2000)
64

Bön och syndabekännelse

641

64:1 f.
Ps 144:5
O att du slet itu himlen och steg ner,

så att bergen bävade inför dig,

2som när elden bränner upp riset,

som när elden får vattnet att koka!

Fienden skulle lära känna ditt namn

och folken darra inför dig

3när du utförde underverk

som vi inte väntade oss

4

64:4
1~Kor 2:9
64:4 Inget öra har hört Rättelse; MT har »de har inte lyssnat«.och aldrig förr hade hört om.

Inget öra har hört, inget öga har sett

någon annan gud än dig gripa in

för dem som hoppas på honom.

564:5 [---] Text.Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,

dem som följer dig och tänker på dig.

Fast du vredgades syndade vi.

[---]

6Vi har alla blivit som något orent,

en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.

Vi vissnar alla som löv,

och likt vinden sveper våra synder bort oss.

7Ingen åkallar ditt namn,

ingen vaknar upp och håller sig till dig.

Du har dolt ditt ansikte för oss

och utlämnat oss åt våra synder.

8Men du, Herre, är vår fader.

Vi är leran och du har format oss,

vi är alla ett verk av din hand.

9Låt inte din vrede rasa, Herre,

minns inte för evigt våra synder.

Se på oss, vi är alla ditt folk.

10Dina heliga städer har blivit öken,

Sion har blivit öken,

Jerusalem ligger öde.

11

64:11 f.
Ps 74:779:1
Vårt heliga och härliga tempel,

där våra fäder prisade dig,

har förtärts av eld,

det käraste vi hade är skövlat.

12Kan du ändå vara overksam, Herre,

skall du tiga och plåga oss så?