Bibel 2000 (B2000)
62

Jerusalems upprättelse

621För Sions skull skall jag inte tystna,

för Jerusalems skull inte tiga,

förrän upprättelsens morgon gryr

och hennes räddning lyser som ett bloss.

2Folken skall se din upprättelse,

alla kungar se din härlighet.

Du skall få ett nytt namn,

som Herren själv förkunnar,

3du blir en praktfull krona i Herrens hand,

ett kungligt diadem i din Guds händer.

4Du skall inte längre kallas »den övergivna«,

ditt land inte längre kallas »den förskjutna«,

utan du skall heta »hon som jag har kär«

och ditt land »den äkta makan«.

Ty Herren har dig kär

och ditt land skall äktas av honom.

5Som när en ung man äktar en flicka,

så skall han som bygger upp dig ta dig till äkta,

och som brudgummen gläds åt sin brud,

så skall din Gud glädjas över dig.

6På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare.

De skall aldrig tystna, varken dag eller natt.

Ni som ropar till Herren, ge er ingen ro!

7Och ge honom ingen ro,

förrän han upprättar Jerusalem

och hela jorden sjunger dess lov.

8Herren svär vid sin högra hand,

vid sin starka arm:

Aldrig mer skall jag ge din säd

som föda åt dina fiender,

främlingar skall inte dricka ditt vin,

det som du har arbetat med.

9Nej, de som bärgar säden skall äta den,

och de skall prisa Herren,

de som skördar vinet skall dricka det

på mina heliga förgårdar.

10Fram, fram genom portarna!

Bana väg för folket!

Bryt väg, bryt väg,

röj undan alla stenar!

Höj ett fälttecken för folken!

11Herren förkunnar över hela jorden:

Säg till dotter Sion:

Se, din räddare kommer.

Sin segerlön har han med sig,

de han vunnit går framför honom.

12De skall kallas »det heliga folket«,

»de som Herren befriat«,

och du skall heta »den man söker sig till«,

»staden som aldrig blir övergiven«.