Bibel 2000 (B2000)
61

Nådens år

611

61:1 ff.
Luk 4:18
61:1 Smord.Herren Guds ande fyller mig,

ty Herren har smort mig.

Han har sänt mig

att frambära glädjebud till de betryckta

och ge de förkrossade bot,

att förkunna frihet för de fångna,

befrielse för de fjättrade,

2

61:2
3~Mos 25:10Jes 34:8+
61:2 hämndens dag Troligen ett stelnat uttryck. Eftersom Herrens hämnd på Israels fiender samtidigt innebar Israels triumf kunde uttrycket användas som en synonym till »segerns dag« även på ett ställe som detta, där inga fiender nämns; jfr 63:4.att förkunna ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud,

att trösta alla som sörjer

3och ge de sörjande i Sion

huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorgdräkt,

lovsång i stället för modlöshet.

De skall kallas »rättfärdighetens träd«,

som Herren planterat för att visa sin härlighet.

4

61:4
Jes 58:12
De uråldriga ruinerna skall byggas upp,

det sedan länge förfallna sättas i stånd,

man skall på nytt bygga upp förstörda städer,

som legat öde släkte efter släkte.

5

61:5
Jes 14:2
Främlingar skall valla hjordarna åt er,

era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar.

6

61:6
2~Mos 19:6
Ni själva skall kallas Herrens präster,

vår Guds tjänare skall ni heta.

Ni skall leva av folkens rikedomar,

deras skatter skall tillfalla er.

7De har fått dubbelt upp av skam,

spott och spe har kommit dem till del,

därför skall de få dubbel lott i sitt land,

evig glädje skall de få.

8Ty jag är Herren, som älskar rättvisa

och hatar plundring och brott.

Jag är trofast och skall löna dem,

sluta ett evigt förbund med dem.

9

61:9
1~Mos 12:2
Jes 65:23
Deras barn skall aktas bland folken,

deras ättlingar bland alla folkslag.

Alla som ser dem skall märka

att de är ett släkte som Herren välsignat.

10Min glädje har jag i Herren,

jag jublar över min Gud,

ty han har klätt mig i segerns dräkt

och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,

som när brudgummen sätter på sig turbanen

och bruden pryder sig med sina smycken.

11

61:11
Jes 45:8
Liksom jorden får grödan att spira

och trädgården låter sådden skjuta upp,

så låter Herren Gud rättfärdigheten spira

och äran växa inför alla folk.