Bibel 2000 (B2000)
61

Nådens år

611Herren Guds ande fyller mig,

ty Herren har smort mig.

Han har sänt mig

att frambära glädjebud till de betryckta

och ge de förkrossade bot,

att förkunna frihet för de fångna,

befrielse för de fjättrade,

2att förkunna ett nådens år från Herren,

en hämndens dag från vår Gud,

att trösta alla som sörjer

3och ge de sörjande i Sion

huvudprydnad i stället för aska,

glädjens olja i stället för sorgdräkt,

lovsång i stället för modlöshet.

De skall kallas »rättfärdighetens träd«,

som Herren planterat för att visa sin härlighet.

4De uråldriga ruinerna skall byggas upp,

det sedan länge förfallna sättas i stånd,

man skall på nytt bygga upp förstörda städer,

som legat öde släkte efter släkte.

5Främlingar skall valla hjordarna åt er,

era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar.

6Ni själva skall kallas Herrens präster,

vår Guds tjänare skall ni heta.

Ni skall leva av folkens rikedomar,

deras skatter skall tillfalla er.

7De har fått dubbelt upp av skam,

spott och spe har kommit dem till del,

därför skall de få dubbel lott i sitt land,

evig glädje skall de få.

8Ty jag är Herren, som älskar rättvisa

och hatar plundring och brott.

Jag är trofast och skall löna dem,

sluta ett evigt förbund med dem.

9Deras barn skall aktas bland folken,

deras ättlingar bland alla folkslag.

Alla som ser dem skall märka

att de är ett släkte som Herren välsignat.

10Min glädje har jag i Herren,

jag jublar över min Gud,

ty han har klätt mig i segerns dräkt

och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,

som när brudgummen sätter på sig turbanen

och bruden pryder sig med sina smycken.

11Liksom jorden får grödan att spira

och trädgården låter sådden skjuta upp,

så låter Herren Gud rättfärdigheten spira

och äran växa inför alla folk.