Bibel 2000 (B2000)
60

Jerusalems kommande härlighet

601

60
Upp 21:23–26+
60:1 ff.
Jes 9:2Joh 1:5,9,14
60:1 Härlighet.Res dig, stråla i ljus!

Ditt ljus är här,

Herrens härlighet går upp över dig.

2Jorden är höljd i mörker,

töcken omger folken,

men över dig skall Herren stråla,

över dig skall hans härlighet visa sig.

3

60:3
Jes 49:6+
Folken skall vandra mot ditt ljus,

kungar mot glansen av din soluppgång.

4

60:4
Jes 43:5
Lyft blicken och se dig omkring!

Alla samlas och kommer till dig.

Dina söner kommer från fjärran,

dina döttrar bär man i famnen.

5

60:5 ff.
Hagg 2:8
60:5 havets skatter Rikedomar som fraktas över havet av sjöfararländer.När du ser det skall du stråla av lycka,

ditt hjärta skall bäva och bulta,

när havets skatter kommer i din ägo

och folkens rikedomar blir dina.

660:6 Efa En midjanitisk klan; jfr 1 Mos 25:4. Saba.Kameler i mängd skall fylla ditt land,

dromedarer från Midjan och Efa.

Från Saba kommer de alla

med last av guld och rökelse,

och de förkunnar Herrens ära.

760:7 Kedar, Nevajot Arabiska nomadstammar; jfr noter till 21:16; 1 Mos 25:13 ff.Kedars fårhjordar samlas hos dig,

baggar från Nevajot står till din tjänst.

Jag skall ta emot dem som offer på mitt altare

och öka mitt tempels härlighet.

8Vad är det som kommer flygande som moln,

som duvor till ett duvslag?

960:9 Tarshish.Det är kustländernas fartyg som samlas

med Tarshish-skepp i täten

för att hämta dina söner från fjärran land

med allt deras silver och guld,

till ära för Herren, din Gud,

Israels Helige, som skänker dig härlighet.

10

60:10
Jes 54:7
Främlingar skall bygga upp dina murar

och deras kungar stå till din tjänst.

Jag straffade dig i min vrede

men visar dig barmhärtighet i min kärlek.

11Dina portar skall aldrig stängas,

de skall stå öppna dag och natt,

så att folkens rikedomar kan föras till dig

och deras kungar ledas dit in.

12Det folk och det rike som inte tjänar dig skall gå under – folken skall förintas.

1360:13 Libanons prakt Cederträ från Libanon.Libanons prakt skall föras till dig,

cypress, alm och pinje,

för att skänka härlighet åt min helgedom.

Jag skall ära platsen där mina fötter vilar.

14

60:14–16
Jes 49:23
Bugande skall dina förtryckare komma till dig,

de som föraktat dig skall knäfalla vid dina fötter.

De skall kalla dig »Herrens stad«,

»Sion som tillhör Israels Helige«.

15Du var övergiven och försmådd,

ingen besökte dig,

men jag skall låta dig bli till evig stolthet,

en glädje för alla släkten.

1660:16 Jakobs Mäktige Gudsnamn.Du skall dia folkens mjölk,

dia kungars bröst.

Då skall du inse

att jag, Herren, är den som räddar dig,

att Jakobs Mäktige befriar dig.

17Jag ger dig guld i stället för koppar,

ger dig silver i stället för järn,

koppar i stället för trä,

järn i stället för sten.

Freden skall vara din överhet,

rättfärdigheten din fogde.

18

60:18
Jes 26:1+
Man skall inte mer se våld i ditt land,

förtryck och förödelse inom dina gränser.

Dina murar skall du kalla »räddning«,

dina portar »lovsång«.

1960:19 Ljus.Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen

och månen inte lysa dig med sitt sken.

Nej, Herren skall vara ditt eviga ljus,

din Gud skall vara din härlighet.

20Din sol skall aldrig gå ner

och din måne aldrig avta,

ty Herren är ditt eviga ljus,

din sorgetid är förbi.

21Alla i ditt folk skall vara rättfärdiga,

och de skall för evigt äga landet.

De är skott som jag har planterat,

jag har skapat dem för att visa min härlighet.

22Av den minste blir det en skara på tusen,

den ringaste blir till ett mäktigt folk.

Jag, Herren, skall låta det ske snabbt,

när tiden är inne.