Bibel 2000 (B2000)
6

Herren kallar Jesaja till profet

61

6
1~Kung 22:19Hes 1
10
Dan 7
Matt 25:31
Joh 12:40
6:1 Det år då kung Ussia dog 744 f.Kr.; Tabell 2, Regentlängd.Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. 2
6:2 f.
Upp 4:8
6:2 Serafer Övernaturliga väsen. Det hebreiska ordet tycks antyda att de hade ormkropp. Blandväsen av liknande art hade ofta en väktarfunktion i främreorientalisk mytologi; Drake.Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. 3
6:3
4~Mos 14:21
6:3 Helig. Sebaot.Och de ropade till varandra:

Helig, helig, helig

är Herren Sebaot!

Hela jorden är full av hans härlighet.

4
6:4
1~Kung 8:10
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. 5
6:5
2~Mos 33:20+
Jag sade:

Ve mig! Jag är förlorad,

ty jag har orena läppar

och jag bor bland ett folk med orena läppar,

och mina ögon har sett

Konungen, Herren Sebaot.

6En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. 7Med det vidrörde han min mun och sade: »När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad.« 86:8 vår Gudsnamn.Och jag hörde Herrens röst. Han sade: »Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?« Jag svarade: »Jag, sänd mig!« 9
6:9 f.
5~Mos 29:2Jer 5:21
Hes 12:2
Matt 13:13–15+
Då sade han:

»Gå och säg till detta folk:

’Ni skall höra men ingenting förstå,

ni skall se men ingenting fatta.’

10Förstocka detta folk,

täpp till deras öron,

täck för deras ögon,

så att de ingenting ser,

ingenting hör,

ingenting förstår

och inte vänder om och blir botade.«

11Jag frågade: »Hur länge, Herre?« Han svarade:

»Tills städerna ligger i ruiner

och ingen bor i dem,

tills husen står tomma

och åkrarna ligger övergivna.«

12Herren skall föra människorna långt bort,

och landet skall lämnas öde.

136:13 så som … ek Grundtextens innebörd osäker.När en tiondel ännu är kvar

skall också den tillintetgöras,

så som man bryter upp stubben

efter en terebint eller ek.

– Ett heligt släkte är den stubben.