Bibel 2000 (B2000)
56

Herrens tempel är öppet för alla

561Så säger Herren:

Håll er till det som är rätt

och handla rättfärdigt,

ty min hjälp kommer snart,

min rättfärdighet skall segra.

2Lycklig den som handlar så,

den människa som håller fast vid detta:

att iaktta sabbaten och inte vanhelga den

och att avhålla sig från allt ont.

3Främlingen som sluter sig till Herren

skall inte säga:

»Herren håller mig skild från sitt folk«,

och den snöpte skall inte säga:

»Jag är ett förtorkat träd.«

4Ty så säger Herren:

Snöpta som iakttar mina sabbater,

som gärna gör min vilja

och håller fast vid mitt förbund,

5de skall i mitt hus, inom mina murar,

få ett namn, ett äreminne

som är bättre än söner och döttrar.

Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.

6Främlingar som sluter sig till Herren

och vill göra tjänst hos honom,

älska Herrens namn och vara hans tjänare,

ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den

och håller fast vid mitt förbund

7får komma till mitt heliga berg

och glädjas i mitt bönehus,

och deras brännoffer och slaktoffer

skall jag ta emot på mitt altare.

Mitt hus skall kallas

ett bönens hus för alla folk.

8Detta är Herren Guds ord,

han som samlar det skingrade Israel:

Ännu fler skall jag samla

till dem som redan är samlade.

Folkets försumliga ledare

9Kom, alla vilda djur, och ät,

kom, alla djur i skogen!

10Väktarna är alla blinda,

de märker ingenting.

Stumma hundar är de,

som inte kan skälla,

de ligger och dåsar,

de älskar att sova.

11Men det är glupska hundar,

de blir aldrig mätta.

Skall de vara herdar,

de som inget förstår?

Alla går sina egna vägar,

varenda en vill roffa åt sig.

12»Kom, jag tar fram vin,

vi tar oss ett rus!

Och i morgon blir det som i dag,

ja, ännu bättre.«