Bibel 2000 (B2000)
54

Sions upprättelse

541Jubla, du ofruktsamma,

som aldrig har fått barn,

brist ut i jubelrop,

du som aldrig har fött!

Den övergivna skall få fler barn

än den gifta kvinnan,

säger Herren.

2Gör mer plats åt ditt tält,

spänn ut dina tältdukar,

snåla inte,

gör linorna längre,

slå ner pluggarna stadigt.

3Åt söder och norr skall du utbreda dig,

dina ättlingar skall fördriva de främmande folken

och bosätta sig i de övergivna städerna.

4Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas,

blygs inte, du skall inte förödmjukas.

Nej, du skall glömma din ungdoms skam,

inte mer minnas änketidens smälek.

5Ty din man är han som har skapat dig,

han vars namn är Herren Sebaot,

din befriare är Israels Helige,

han som kallas hela jordens Gud.

6Herren kallar på dig,

övergivna och olyckliga kvinna.

Inte sviker man sin ungdoms hustru,

säger din Gud.

7Ett kort ögonblick övergav jag dig,

men i stor kärlek tar jag dig åter.

8Jag dolde mitt ansikte för dig

i häftig vrede ett ögonblick,

men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,

säger din befriare, Herren.

9Det är som på Noas tid,

då jag svor att Noas flod

aldrig mer skulle dränka jorden.

Så svär jag nu att inte mer vredgas

och inte mer rasa mot dig.

10Om än bergen rubbas

och höjderna vacklar,

skall min trohet mot dig inte rubbas

och mitt fredsförbund inte vackla,

säger han som älskar dig, Herren.

Det nya Jerusalems härlighet

11Du plågade, härjade,

du som ingen tröstar,

jag låter dina stenar vila på spetsglans,

jag lägger grunden med safirer,

12jag gör dina tinnar av granater,

dina portar av beryller

och hela staden av ädla stenar.

13Alla dina barn skall fostras av Herren,

i fred och välgång skall dina barn leva.

14Rättfärdighet skall vara din grund.

Du skall vara långt från förtrycket

— du har inget att frukta —

långt från fördärvet

— det skall inte nå dig.

15Om någon går till angrepp

är det inte jag som vållat det,

och vem som än angriper dig

skall falla för din hand.

16Det är jag som skapar smeden,

han som blåser på kolelden

och formar vapnen för deras värv,

jag skapar förgöraren som skall förinta.

17Men inget vapen som smids mot dig

skall ha framgång,

alla som för talan mot dig

skall du få fällda.

Detta är Herrens tjänares lott,

jag ger dem segern,

säger Herren.