Bibel 2000 (B2000)
53

531

53:1
Joh 12:38+
Vem av oss trodde på det vi hörde,

för vem var Herrens makt uppenbar?

2Som en späd planta växte han upp inför oss,

som ett rotskott ur torr mark.

Han hade inget ståtligt yttre

som drog våra blickar till sig,

inget utseende som tilltalade oss.

3Han var föraktad och övergiven av alla,

en plågad man, van vid sjukdom,

en som man vänder sig bort ifrån.

Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

4

53:4
Matt 8:17
Men det var våra sjukdomar han bar,

våra plågor han led,

när vi trodde att han blev straffad,

slagen av Gud, förnedrad.

5

53:5 f., 12
1~Pet 2:24
53:5
Rom 4:25
Han blev pinad för våra brott,

sargad för våra synder,

han tuktades för att vi skulle helas,

hans sår gav oss bot.

6

53:6
Hes 34:5
Vi gick alla vilse som får,

var och en tog sin egen väg,

men Herren lät vår skuld drabba honom.

7

53:7 f.
Apg 8:32
53:7
Jer 11:19
Matt 26:631~Pet 2:23
Han fann sig i lidandet,

han öppnade inte sin mun.

Han var som lammet som leds till slakt

eller tackan som är tyst när hon klipps,

han öppnade inte sin mun.

8Han blev fängslad och dömd och fördes bort,

men vem ägnade hans öde en tanke?

Han blev utestängd från de levandes land,

straffad för sitt folks brott.

9

53:9
1~Pet 2:22
Han fick sin grav bland de gudlösa,

fick vila bland ogärningsmän,

fastän han aldrig hade gjort något orätt,

aldrig tagit en lögn i sin mun.

1053:10 den han sargat … skuldoffer Rättelse; MT troligen skadad.Men Herren tog sig an den han sargat,

botade den som gjort sig till ett skuldoffer.

Han skall få ättlingar och ett långt liv,

och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.

1153:11 ljuset Med två Qumran-handskrifter och Septuaginta; ordet saknas i MT.När hans elände är över skall han se ljuset

och bli mättad av insikt.

Min tjänare, den rättfärdige,

ger rättfärdighet åt många

och bär deras skuld.

12

53:12
Luk 22:37
23:32
53:12 Jag skall … de mäktiga Eller »Jag skall ge honom de många som andel, han får de talrika som byte«.Jag skall ge honom hans andel bland de stora,

låta honom dela byte med de mäktiga,

för att han var beredd att dö

och blev räknad som syndare,

när han bar de mångas skuld

och bad för syndarna.