Bibel 2000 (B2000)
52

Sions kommande lycka och Herrens återkomst

521

52:1
Jes 51:17Ps 15
24:3Upp 21:27
52:1 Kläder. Sion.Vakna upp, vakna upp,

klä dig i din styrka, Sion,

klä dig i din högtidsskrud,

Jerusalem, heliga stad.

Ingen oomskuren och oren

skall mer komma in i dig.

2Skaka dammet av dig,

res dig, du fångna Jerusalem,

lös bojorna kring din hals,

du fångna dotter Sion.

3

52:3
Jes 45:13
Så säger Herren:

Ni blev sålda för ingenting,

och utan betalning skall ni friköpas.

4Så säger Herren Gud: Mitt folk begav sig för länge sedan till Egypten för att bo där en tid. Sedan förtrycktes de orättfärdigt av Assyrien. 5
52:5 f.
Hes 36:20Rom 2:24
Men vad sker här? säger Herren. Mitt folk har förts bort för ingenting, de som härskar över dem jublar, säger Herren. Mitt namn smädas hela tiden. 6Men mitt folk skall få lära känna mitt namn, den dagen skall de inse att jag är den som talar. Jag är här.

7

52:7
Nah 1:15
Rom 10:15Ps 96:10+
Härligt är att höra budbärarens steg

när han kommer över bergen,

han som bär bud om seger,

som ropar ut goda nyheter,

bär bud om räddning

och säger till Sion:

»Din Gud är konung!«

8

52:8
Hes 43:1
Hör, dina väktare ropar och jublar.

Med egna ögon ser de

hur Herren vänder åter till Sion.

9Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,

Herren tröstar sitt folk

och friköper Jerusalem.

10

52:10
Ps 98:3
Luk 3:6
Herren visar sin makt och helighet

inför alla folk,

hela jorden skall se

hur vår Gud räddar oss.

11

52:11
Jes 48:20
Jer 51:45
2~Kor 6:17
Upp 18:4
52:11 därifrån Från Babylonien.52:11 Herrens kärl De heliga kärlen från templet i Jerusalem, som förts bort av den babyloniske kungen Nebukadnessar; se 2 Kung 24:13; 25:14 f.; 2 Krön 36:7, 10, 18.Bort, bort! Dra ut därifrån,

rör inte vid något orent!

Håll er rena när ni drar ut,

ni som bär Herrens kärl.

12

52:12
2~Mos 12:11
5~Mos 16:3Jes 58:8
52:12 Versen anspelar på uttåget ur Egypten, då folket måste lämna landet i stor hast; jfr 2 Mos 12:11, 33, 39; 5 Mos 16:3. När man nu lämnar Babylonien kommer Herren själv att leda uttåget liksom den gången; jfr 2 Mos 13:21; 14:19 f.Ni drar ju inte ut i hast,

ni är inte på flykt,

ty Herren går framför er,

Israels Gud går sist i ert tåg.

Herrens lidande tjänare

13

52:13–53:12
Jes 49:7Vish 2:12–24
Joh 1:292~Kor 5:21+
52:13 ff. Avsnittet 52:13–53:12 är svårtolkat. Ställvis är texten sannolikt skadad, och översättningen är osäker. Tjänaren, som här beskrivs som lidande, död och upprättad, kan liksom annars i Jes 40–55 avse Israel eller en grupp inom folket; se noter till 42:1; 49:1 ff.; 50:4. Enligt en annan tolkning är tjänaren en person, t.ex. profeten själv eller en kung. I NT tillämpas utsagorna om den lidande tjänaren på Jesus. Messias.Min tjänare skall ha framgång,

han skall bli upphöjd, mäktig och ärad.

14Många förfärades över honom,

så vanställt var hans yttre,

så föga mänskligt hans utseende.

15

52:15
Rom 15:21
52:15 häpna Det hebreiska ordets betydelse osäker.Men nu får han många folk att häpna,

och kungar förstummas inför honom,

ty de ser något de aldrig hört talas om,

bevittnar något de aldrig anat.