Bibel 2000 (B2000)
50

501

50:1
5~Mos 24:1Jer 3:6
50:1 skilsmässobrevet Det skriftliga beviset på att ett äktenskap var upplöst och att kvinnan därför hade rätt att gifta om sig; jfr 5 Mos 24:1 ff.Familj.50:1 sälja er Den som inte betalade sina skulder kunde tvingas lämna sina barn som slavar till fordringsägaren; jfr 2 Mos 21:7; Neh 5:5.Så säger Herren:

Var är skilsmässobrevet

genom vilket jag försköt er mor?

Vem stod jag i skuld till,

så att jag måste sälja er?

Nej, för era synder blev ni sålda,

för era brott blev er mor förskjuten.

2

50:2
4~Mos 11:23+
Varför fann jag ingen när jag kom,

varför svarade ingen när jag ropade?

Är min arm för svag för att befria er,

saknar jag kraft att ge räddning?

Jag ryter åt havet och det torkar ut,

floder förvandlas till öken.

Fiskarna ruttnar när vattnet försvinner,

alla dör de av törst.

3Jag klär himlen i svart,

jag höljer den i sorgdräkt.

Herrens tjänares plågor och upprättelse

450:4 mig Den som talar är troligen Israel, som här personifieras som en profet; jfr noter till 42:1 och 49:1 ff. Enligt en annan uppfattning är det profeten själv som talar.50:4 en lärjunges tunga … mod Grundtextens innebörd osäker. Lärjunge.Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga,

så att jag kan inge den trötte mod.

Varje morgon gör han mitt öra villigt

att lyssna på lärjungars vis.

5När Herren Gud öppnade mina öron

gjorde jag inte motstånd,

drog mig inte undan.

6

50:6
Jes 49:7Matt 27:26,30
Jag lät dem prygla min rygg

och slita mig i skägget,

jag gömde inte ansiktet

när de skymfade mig och spottade på mig.

7

50:7
Hes 3:8
Herren Gud hjälper mig,

därför känner jag inte skymfen,

därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta,

jag vet att jag inte blir sviken.

8

50:8 f.
Rom 8:31
Han som skaffar mig rätt är nära.

Vem söker sak med mig?

Låt oss mötas inför rätta.

Vem vågar vara min motpart?

Må han stiga fram.

9

50:9
Jes 51:7
Ja, Herren Gud hjälper mig,

vem kan då få mig fälld?

De blir som utslitna kläder,

malen skall äta upp dem.

10Vem bland er fruktar Herren

och lyssnar på hans tjänare,

som vandrar i mörker

utan en strimma av ljus

men sätter sin lit till Herrens namn

och förtröstar på sin Gud?

11

50:11
Ps 7:13
Alla ni som gör upp eld

och tänder brandpilar,

gå genom er flammande eld

och bland era brinnande pilar!

Det är jag som låter detta drabba er,

ni blir liggande i plågor.