Bibel 2000 (B2000)
48

Israels tidigare trolöshet

481

48:1
Jer 4:2
5:2
Hör detta, Jakobs ätt,

ni som bär namnet Israel

och härstammar från Juda,

ni som svär vid Herrens namn

och prisar Israels Gud,

men utan ärlighet och trohet.

2De uppkallar sig efter den heliga staden

och stöder sig på Israels Gud,

vars namn är Herren Sebaot.

3Det som en gång hände hade jag förutsagt,

jag förkunnade det och gav det till känna.

Plötsligt handlade jag, och det skedde.

4Jag vet att du är hård,

din nacke av järn,

din panna av brons.

5

48:5
Jes 41:21–29+
Därför förutsade jag det,

förkunnade det innan det skedde,

för att du inte skulle säga:

»Det var min gudabild som gjorde det,

mitt gjutna beläte som befallde det.«

6

48:6 ff.
Jes 42:9
Här ser du allt detta som du har hört.

Berätta nu om det!

Nu förkunnar jag något nytt för dig,

något förborgat som du inte känner till.

7Det skapades just nu, inte för länge sedan,

du har inte hört om det förrän i dag,

för att du inte skulle säga:

»Det visste jag.«

8Du fick inget höra, inget veta,

inget blev yppat för dig i förväg.

Jag vet ju att du är trolös,

du heter avfälling alltsedan du föddes.

9För mitt namns skull behärskar jag min vrede,

för min äras skull har jag tålamod med dig

och utplånar dig inte.

10

48:10
Ps 66:10
Jes 1:25
48:10 lidandets ugn Den babyloniska fångenskapen; se not till 40:2.Jag har smält dig, men inte för att få silver,

prövat dig i lidandets ugn.

11

48:11
Jes 42:8+
För min skull, för min egen skull handlar jag –

mitt namn skall inte vanhelgas.

Jag delar inte min ära med någon.

Herren har tagit Kyros i sin tjänst

12

48:12
Jes 41:4+
Hör på mig, Jakob,

Israel, som jag har kallat!

Jag är Gud,

jag är den förste och jag är den siste.

13

48:13
Jes 40:12,22+
Min hand lade jordens grund,

min högra hand spände ut himlen.

När jag kallade på dem stod de där.

14

48:14 f.
Jes 41:1–6+
48:14 den som Herren älskar Kyros.Samlas nu alla och lyssna!

Vem av de andra förkunnade detta,

att den som Herren älskar

skall utföra det han vill

mot Babylon och Kaldeens folk?

15Jag, jag sade det,

jag kallade honom, jag sände honom

och gav honom framgång.

1648:16 Nu har Herren Gud sänt mig, och hans ande … Den talande är troligen profeten själv. – Slutet av versen saknas i MT och kan inte rekonstrueras.Kom hit till mig och hör detta:

Sedan allt började har jag talat öppet,

när något skedde fanns jag där.

Nu har Herren Gud sänt mig,

och hans ande …

Israels lydnad och lycka

17Så säger Herren, din befriare,

Israels Helige:

Jag är Herren, din Gud,

som ger dig nyttig undervisning

och leder dig den väg du skall gå.

18Om du ändå lydde mina bud!

Då skulle din lycka bli som en flod,

som havets vågor din framgång.

19

48:19
1~Mos 12:2
Din avkomma skulle bli som sanden,

dina ättlingar som sandkornen.

Ditt namn skulle inte utplånas

utan alltid stå inför mig.

Hem från Babylon

20

48:20
Jes 52:11
Jer 50:8
51:6,45
Sak 2:6
Upp 18:4
Lämna Babylon,

fly från Kaldeen!

Berätta det med jubel, förkunna det

och låt det bli känt över hela jorden

att Herren har befriat sin tjänare Jakob.

21

48:21
2~Mos 17:1–7Ps 78:15105:41
114:8
De behövde inte törsta

när han förde dem genom ödemarken.

Han lät vatten flöda ur klippan,

han klöv klippan, så att vatten strömmade fram.

22

48:22
Jes 57:21
De gudlösa får aldrig någon lycka,

säger Herren.