Bibel 2000 (B2000)
43

Herrens befrielse av Israel

431

43:1–7
Jes 41:8–16+
43:1
1~Mos 32:28+
Nu säger Herren,

han som har skapat dig, Jakob,

han som har format dig, Israel:

Var inte rädd, jag har friköpt dig,

jag har gett dig ditt namn, du är min.

2

43:2
Ps 66:12
91
När du går genom vatten är jag med dig,

vattenmassorna skall inte dränka dig.

När du går genom eld skall du inte bli svedd,

lågorna skall inte bränna dig.

3

43:3
Jes 45:14
43:3 Kush. Saba.Jag är Herren, din Gud,

Israels Helige är den som räddar dig.

Jag lämnar Egypten som lösen för dig,

jag ger Kush och Seba i utbyte.

4Du är dyrbar för mig,

jag ärar och älskar dig.

Därför ger jag människor i utbyte mot dig,

andra folk som betalning för ditt liv.

5

43:5 f.
Jes 49:12,22
60:4
66:20
Bar 4:36
Var inte rädd, jag är med dig.

Från öster för jag hem dina barn,

från väster samlar jag er alla.

6Till norden säger jag: Ge mig dem!

och till södern: Släpp dem!

För hem mina söner från fjärran

och mina döttrar från jordens ände,

7

43:7
Jer 14:9
15:16
alla som bär mitt namn

och som jag har skapat,

format och gjort till min ära.

Endast Herren kan ge räddning

8

43:8–13
Jes 41:21–29+
43:8–13 Se not till 41:2–5.För fram dem som är blinda fast de har ögon,

döva fast de fått öron.

943:9 dem De främmande gudarna.Alla folk har samlats, folkslagen möts.

Vem bland dem kunde förutsäga detta

eller förkunna vad som förut skett?

Låt dem kalla sina vittnen, så att de får rätt

och de som lyssnar blir övertygade.

10

43:10
Jes 41:4+
43:10 min tjänare Se not till 42:1.Men ni är mina vittnen, säger Herren,

min tjänare, den som jag har utvalt,

för att ni skall få insikt och tro mig,

förstå att jag är Gud.

Ingen gud har blivit till före mig,

ingen skall komma efter mig.

11

43:11
Hos 13:4
Apg 4:12
Jag, jag är Herren,

ingen annan än jag kan ge räddning.

12Det var jag som förutsade och förkunnade,

ingen främmande gud ibland er.

Ni är mina vittnen, säger Herren.

Jag är Gud,

13också i framtiden är jag densamme.

Ingen kan rycka något ur min hand,

det jag gör kan ingen göra om intet.

Herrens nya underverk

1443:14 kaldeerna Babylonierna; jfr not till 40:1.Så säger Herren,

er befriare, Israels Helige:

För er skull har jag sänt bud till Babylon.

Jag skall slå sönder portarnas reglar,

från skeppen hörs kaldeernas klagorop.

15Jag är Herren, er Helige,

Israels skapare, er konung.

16

43:16 f.
2~Mos 14:21
Så säger Herren,

han som gjorde en väg genom havet,

en stig genom mäktiga vatten,

17han som lät hästar och vagnar

och starka kämpar rycka ut:

där ligger de och reser sig inte mer,

utsläckta, som en slocknad veke.

18Men glöm det som förut var,

tänk inte på det förgångna.

19

43:19
Jes 35:8Upp 21:5+
Nu gör jag något nytt.

Det spirar redan,

märker ni det inte?

Jag gör en väg genom öknen,

stigar i ödemarken.

20

43:20
Jes 35:6
Vilda djur, schakal och struts, skall prisa mig,

för att jag frambringar vatten i öknen,

floder i ödemarken,

så att mitt folk, det utvalda, får dricka,

21det folk som jag har skapat åt mig.

De skall sjunga mitt lov.

Israels rättmätiga straff

22Du åkallade inte mig, Jakob,

tröttade inte ut dig för min skull, Israel.

23Du gav mig inte får som brännoffer,

ärade mig inte med slaktoffer.

Jag betungade dig inte med matoffer,

tröttade dig inte med krav på rökelse.

2443:24 kalmus Enligt 2 Mos 30:23 en av ingredienserna i oljan som man smorde heliga föremål med.Du köpte inte kalmus åt mig,

mättade mig inte med dina slaktoffers fett.

Tvärtom betungade du mig med dina synder

och tröttade mig med dina förbrytelser.

25

43:25
Jes 44:22
Jer 31:34
33:8
Mik 7:18
Jag, jag är den som utplånar dina brott,

för min egen skull,

jag minns inte mer dina synder.

26

43:26
Jes 1:18
Stäm mig! Låt oss processa!

För din talan, så att du får rätt.

27Din stamfader syndade,

dina talesmän satte sig upp mot mig.

2843:28 de heliga furstarna Troligen israelitiska kungar.Därför förnedrade jag de heliga furstarna,

jag lät Jakob vigas åt förintelse,

lät Israel skymfas.