Bibel 2000 (B2000)
40

Tröstande ord till Guds folk

40140:1 Med kap. 40 börjar en ny del av Jesajaboken, och den har en annan historisk bakgrund; jfr noter till 1:1; 13:1; 24–27; 36–39. Tiden är 500-talet f.Kr., och Babylonien (som ibland kallas Kaldeen) är den dominerande stormakten. Många israeliter, särskilt i ledande kretsar, har deporterats till Babylonien (2 Kung 24:14 ff.; 25:11) och lever i exil där. I kap. 40–55 talar en profet vars namn är okänt och som därför brukar kallas »Den andre Jesaja«. Hans ord är riktade till ett Israel som befinner sig i den babyloniska fångenskapen. Han förkunnar att Herren skall befria sitt folk genom perserkungen Kyros, som erövrade Babylon 539. Därigenom blev det möjligt för israeliterna att återvända till sitt land.40:1 Trösta, trösta Vilka som tilltalas är oklart. Den som förmedlar uppmaningen kan ingå i Guds himmelska hov; se 1 Kung 22:19 ff. Även rösterna i v. 3 och v. 6 kan tillhöra himmelska väsen. Tröst.Trösta, trösta mitt folk,

säger er Gud.

240:2 hennes träldom Israeliternas fångenskap i Babylonien efter deportationerna i början av 500-talet f.Kr.Ge nytt mod åt Jerusalem,

kungör att hennes träldom är över,

att hennes skuld är sonad,

att Herren straffat henne dubbelt

för alla hennes synder.

3

40:3 ff.
Jes 35:8
Luk 3:4–6
40:3
Mal 3:1
Bar 5:7Matt 3:3+
En röst ropar:

Bana väg för Herren genom öknen,

gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!

4Alla dalar skall höjas,

alla berg och höjder sänkas.

Oländig mark skall jämnas

och branter bli till slätt.

5Herrens härlighet skall uppenbaras,

och alla människor skall se det.

Herren har talat.

6

40:6–8
1~Pet 1:24
40:6 f.
Job 14:1Ps 37:190:5103:15Jes 51:12
Syr 14:18
40:6 Människan är som gräset Kött.En röst sade: Förkunna!

Jag frågade: »Vad skall jag förkunna?«

Människan är som gräset,

förgänglig som blomman på ängen.

7Gräset torkar, blomman vissnar,

när Herrens vind går fram.

Ja, folket är gräs.

8

40:8
Ps 119:89
Matt 5:18Luk 21:33
Gräset torkar, blomman vissnar,

men vår Guds ord består i evighet.

9Gå upp på ett högt berg

med ditt glädjebud, Sion,

ropa ut ditt glädjebud

med hög röst, Jerusalem.

Ropa, var inte rädd,

säg till Judas städer:

Er Gud kommer!

10

40:10
Jes 62:11
Herren Gud kommer i all sin styrka,

han härskar med mäktig arm.

Sin segerlön har han med sig,

de han vunnit går framför honom.

11

40:11
Ps 23:1
Som en herde vallar han sin hjord.

Han tar upp lammen i sin famn

och bär dem i sina armar,

han driver tackorna varligt.

Guds storhet

12

40:12
Job 38:4
Vem mäter upp havet i sin kupade hand

och himlens vidd med sina fingrar?

Vem häller jordens mull i ett mått,

väger bergen och höjderna på våg?

13

40:13
Job 15:8
42:3
Jer 23:18
Judit 8:14
Vish 9:13Syr 1:2Rom 11:34
1~Kor 2:16
Vem kan styra Herrens tankar,

vem ger honom råd och kunskap?

14Vem rådgör han med, vem kan ge honom vishet

och lära honom den rätta vägen,

skänka honom kunskap

och leda honom till insikt?

15

40:15, 17
Ps 62:10
Dan 4:32
Vish 11:22
Folken är som droppar ur ett ämbar,

som dammkorn i en vågskål.

Fjärran länder väger lätt som stoft.

1640:16 Libanon.Libanons skog räcker inte till ved,

dess djur förslår inte till brännoffer.

17Alla folk är som intet för honom,

som mindre än intet räknar han dem.

18

40:18 ff.
Jes 44:9–20+
Med vem vill ni jämföra Gud,

vad vill ni likna honom vid?

1940:19 och förser med kedjor av silver Grundtextens innebörd osäker.En gudabild som konstnären gjuter,

som guldsmeden täcker med guld

och förser med kedjor av silver?

2040:20 [---] Text.[---]

Man väljer trä som inte murknar

och anlitar en skicklig konstnär,

som kan ställa upp sin gudabild stadigt.

21Förstår ni inte, hör ni inte?

Har det inte sagts er från begynnelsen,

har ni inte vetat det sedan jordens grund blev lagd?

22

40:22
Job 9:8
Ps 104:2
Jes 42:5
44:24
45:12
48:13
51:13,16
Han tronar ovan jordens rund,

de som bor på den är som myror.

Han breder ut himlen som en duk,

spänner upp den som ett tält att bo i.

23Han gör furstar till intet,

utplånar jordens härskare.

24Knappt har de såtts, knappt planterats,

knappt har de hunnit slå rot,

så andas han på dem och de vissnar,

stormen för bort dem som boss.

2540:25 Helig.Med vem vill ni jämföra mig,

vem är min like? säger den Helige.

26

40:26
Ps 147:4
Syr 43:9Bar 3:34
40:26 Här.Lyft blicken mot skyn och se:

Vem har skapat allt detta?

Han som mönstrar stjärnornas här

och låter dem tåga fram,

han som ropar upp dem alla.

Så väldig är hans makt och hans styrka

att ingen av dem uteblir.

27

40:27 ff.
Jes 49:14
Jakob, hur kan du tala så,

Israel, hur kan du säga:

»Jag vandrar osedd av Herren,

min Gud tar sig inte an min sak.«

28Har du inte förstått, inte hört?

Herren är en evig Gud,

han har skapat hela jorden.

Han blir inte trött, han mattas inte.

Ingen pejlar djupet av hans vishet.

29Han ger den trötte kraft,

den svage får ny styrka.

30Unga män kan bli trötta och mattas,

ynglingar snava och falla,

31

40:31
Ps 103:5
40:31 får vingar som örnar Se not till Ps 103:5.men de som litar till Herren får ny kraft,

de får vingar som örnar.

De springer utan att bli trötta,

vandrar utan att mattas.