Bibel 2000 (B2000)
4

41Sju kvinnor skall den dagen

gripa tag i samme man och ropa:

»Vi skaffar själva vår mat

och håller oss själva med kläder,

om vi bara får tillhöra dig!

Befria oss från vår vanära!«

En framtid för de räddade

2Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära. 3

4:3
2~Mos 32:32
4:3 den som är kvar … skall kallas helig Rest. Helig.4:3 skriven bland dem som skall leva Tanken att Gud i en bok upptecknar namnen på dem som skall bevaras vid liv kommer till uttryck flera gånger i GT; se t.ex. Ps 69:29; Dan 12:1.Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem, skall kallas helig, var och en i Jerusalem som är skriven bland dem som skall leva. 4Men först skall Herren med domens ande och reningens ande tvätta bort Sions döttrars smuts och skölja Jerusalem rent efter dess blodsdåd. 5
4:5
2~Mos 13:21
4:5 f. Grundtextens innebörd osäker.4:5 moln, eldsken Jfr 2 Mos 13:21 f.Över hela Sions berg och festförsamlingen där skall Herren skapa ett moln om dagen och en rök och ett flammande eldsken om natten. Ja, över allt skall hans härlighet vara en skärm, 6
4:6
Jes 25:4
Upp 7:15
ett tak som ger skugga under dagens hetta, tillflykt och skydd mot regn och skyfall.