Bibel 2000 (B2000)
35

Vägen tillbaka till Sion

351

35:1 f.
Jes 32:15b
41:18
Öknen och ödemarken skall jubla,

det förtorkade landet glädjas och blomma.

Som en äng med liljor 2skall öknen blomma,

den skall glädjas och fröjda sig.

Libanons glans skall skänkas den,

Karmels och Sharons härlighet,

och folket får skåda Herrens glans,

vår Guds härlighet.

3

35:3
Heb 12:12
Ge styrka åt kraftlösa armar,

stadga åt skälvande knän!

4

35:4
Jes 40:9
Säg till de förskrämda:

»Fatta mod, var inte rädda!

Se, er Gud är här,

hämnden kommer,

Guds vedergällning.

Han kommer själv för att rädda er.«

5

35:5 f.
Jes 29:18Apg 3:7
Då skall de blindas ögon öppnas

och de dövas öron höra.

6

35:6 f.
Ps 107:35
Jes 41:18
43:20
48:21+
Då skall den lame hoppa som en hjort

och den stumme brista ut i jubel.

Vatten bryter fram i öknen,

bäckar i ödemarken.

7Förbränt land skall bli till sjö,

törstande mark till källsprång.

Där nu schakalerna ligger och vilar

skall säv och papyrusgräs växa.

8

35:8
Jes 40:343:19
35:8 [---] Text.Där skall gå en banad väg,

den skall kallas den heliga vägen.

Ingen oren får beträda den.

[---]

9Där finns inga lejon,

där kommer inga rovdjur.

Men de återlösta vandrar där,

10

35:10
Ps 126
Jes 51:11
Jer 31:11
de som Herren friköpt vänder åter.

De kommer till Sion med jubel,

krönta med evig glädje.

Fröjd och glädje följer dem,

sorg och suckan flyr.