Bibel 2000 (B2000)
34

Dom över Edom

341Kom, alla folk, och lyssna,

hör på, alla länder!

Må världen och allt den rymmer lyssna,

jorden och allt den frambragt.

2Herren rasar mot alla folk,

hans vrede flammar mot hela skaran.

Han viger dem åt förintelse,

lämnar dem att slaktas.

3De som stupat skall bli liggande

och stanken stiga från liken,

bergen skall dränkas i blod.

4Himlens stjärnor skall falna,

himlen rullas ihop som en bokrulle,

alla dess stjärnor vissnar och faller

som vissna löv från vinrankan,

som skrumpna fikon från trädet.

5»På himlen syns mitt svärd,

nu far det ner över Edom

för att straffa det folk jag vigt åt förintelse.«

6Herrens svärd dryper av blod,

det dryper av fett,

av blod från lamm och bockar,

fett från baggars njurar.

Ty Herren håller offerfest i Bosra,

en stor slakt i Edoms land.

7Även vildoxar faller,

unga tjurar och väldiga bestar.

Landet mättas med blod

och marken göds av fett.

8Det är en hämndens dag för Herren,

ett vedergällningens år för Sions försvarare.

9Edoms bäckar förvandlas till tjära

och myllan till svavel,

hela landet blir brinnande tjära.

10Natt och dag skall det brinna,

oupphörligt skall röken stiga.

Från släkte till släkte skall landet ligga öde,

aldrig i evighet skall någon sätta sin fot där.

11Pelikaner och rördrommar skall överta det,

ugglor och korpar skall bo där.

Mätsnöret skall spännas över landet

och stenlodet sänkas,

allt blir öde och tomt.

12Ingen kung skall koras där,

inga furstar finnas mer.

13I palatsen växer törne,

tistlar och snår fyller borgarna.

Där stryker schakaler omkring,

där har uvar sina bon.

14Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor,

en plats där gastar möts.

Där håller också Lilit till

och finner en plats att vila.

15Där bygger skriktrastar bo och lägger ägg,

ruvar och kläcker tryggt sina ungar.

Där samlas också glador i flockar.

16Sök i Herrens bok, läs och se efter:

ingen av dem har uteblivit,

ingen enda saknas.

Ty Herren själv har så befallt,

hans ande för dem samman.

17Han utskiftar deras lott,

med mätsnöre mäter han ut deras del.

De skall äga landet för alltid,

bo där från släkte till släkte.