Bibel 2000 (B2000)
32

När rättfärdigheten råder

321

32:1 ff.
Jes 11:1
Rättvist skall en gång en konung regera,

furstar härska med rättfärdighet.

2Alla skall de vara som värn mot stormen

och skydd mot slagregn.

De skall vara som bäckar i öknen,

som klippblockets skugga i solpinat land.

3

32:3
Jes 29:18+
Då skall de seendes ögon inte slutas,

de hörandes öron skall lyssna.

4De obetänksamma skall få förstånd,

de stammande tala flytande och klart.

5Dåren skall inte mer kallas ädel,

skurken inte kallas storsint.

6Dårens ord är idel dårskap

och alla hans avsikter onda.

Han handlar gudlöst

och talar förvänt om Herren.

Den hungrige låter han svälta,

den törstande vägrar han vatten.

7Onda är skurkens vapen,

skändliga är hans planer,

när hans lögner fäller den hjälplöse,

hans ord den fattige i rätten.

8Men den ädles planer är ädla,

han träder upp för allt som ädelt är.

Dom och räddning för Jerusalem och Israel

9

32:9 ff.
Jes 3:16
Sorglösa kvinnor, hör mina ord,

ni obekymrade, lyssna till mig.

10En dag skall ni darra, ni obekymrade,

när skördetiden är förbi

och ingenting har bärgats.

11Bäva, ni sorglösa,

darra, ni obekymrade,

klä av er nakna,

bind säcktyg om livet.

12Klaga över åkrarna, de härliga åkrarna,

över de dignande vingårdarna,

13klaga över mitt folks marker,

där törne och tistel skall ta överhand,

ja, över husen där glädjen bor

i den jublande staden.

1432:14 Ofelhöjden Jfr not till 2 Krön 27:3.Palatset skall ligga övergivet,

den brusande staden bli tom.

Ofelhöjden och tornet blir öde fält för alltid,

en tummelplats för vildåsnor,

en betesplats för hjordar –

15

32:15
Jes 44:3
Hes 39:29
Joel 2:28Jes 29:17
32:15 Då skall öknen … skog Se not till 29:17.tills ande från ovan utgjuts över oss.

Då skall öknen bli till en trädgård

och trädgårdar räknas som skog.

16Rätten skall bo i öknen,

rättfärdighet i trädgården.

1732:17 Fred.Rättfärdighetens verk är fred och välstånd,

dess frukt beständig ro och trygghet.

18Mitt folk skall få bo i ett fredligt land,

i hem där de känner sig trygga

och får vila sorglösa.

1932:19 Versen tycks bryta sammanhanget. Om den inte har hamnat fel måste »skogen« och »staden« här stå för den fientliga makt som hotar Israel; jfr 10:33 f.Men skogen skall fällas

och staden jämnas med marken.

20Lyckliga ni som kan så vid alla vatten

och låta oxar och åsnor ströva fritt!