Bibel 2000 (B2000)
31

Herren hjälper, inte människor

311

31:1–3
Ps 20:8
Ords 21:31
Jes 20:530:15Jer 17:5
Hos 1:7
Sak 4:6b
31:1–3 Bakgrunden är densamma som förutsätts i 30:1–7.Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp!

De sätter sin lit till hästar,

förtröstar på stridsvagnarnas mängd

och den väldiga hopen av vagnskämpar.

Till Israels Helige vänder de sig inte,

de söker inte Herrens hjälp.

2Han är den som är vis.

Han låter ofärden komma

och ändrar inte det han har sagt,

han griper in mot de ondas anhang

och mot dem som hjälper ogärningsmän.

3Egypterna är människor, inte gudar,

deras hästar är kött, inte ande.

När Herren lyfter sin hand

vacklar den som skulle hjälpa

och faller den som sökte hjälp.

Båda går under på samma gång.

431:4 f. för att strida mot Sions berg Liksom i v. 1–3 tycks Juda och Jerusalem i den svårtolkade v. 4 hotas med undergång. V. 5 talar i stället om hur Herren skall skydda sitt folk och ge det en framtid.Så sade Herren till mig:

Som lejonet morrande vakar över sitt byte

och inte skräms av ropen,

inte kryper ihop för skriken

när herdarnas uppbåd kommer,

så skall Herren Sebaot vara

när han stiger ner för att strida

mot Sions berg, mot Sions höjd.

5

31:5
5~Mos 32:11+
Likt en svävande fågel

skall Herren Sebaot skydda Jerusalem,

skydda och hjälpa,

skona och rädda.

6Vänd om till honom som Israel så svekfullt avföll från! 7

31:7
Jes 2:20+
Den dagen skall alla förkasta gudarna av silver och guld, dem som ni har gjort åt er i synd.

8

31:8
Jes 37:36
Assyrien skall falla för svärdet,

men inte en människas svärd,

bli till byte för ett svärd

som inte bärs av en dödlig.

De skall fly för svärdet,

de unga männen skall tvingas till slavtjänst.

931:9 som har … en ugn i Jerusalem Orden kan syfta på offergudstjänsten vid templet; jfr 29:2. Det är också möjligt att »eld« och »ugn« syftar på assyriernas undergång; jfr 30:33.Den de litade på förgås av skräck,

deras furstar flyr från fälttecknet.

Detta är ett ord från Herren,

han som har en eld på Sion,

en ugn i Jerusalem.