Bibel 2000 (B2000)
3

Anarki i Juda

31Se, Härskaren Herren Sebaot

skall beröva Jerusalem och Juda

stöd och stöttepelare:

all tillgång på mat, all tillgång på vatten,

2kämpar och krigare, domare och profeter,

spåmän och äldste,

3befäl och betrodda,

rådgivare, teckentydare och besvärjare.

4Jag skall ge dem pojkar till ledare,

lynniga barn skall styra dem.

5Alla skall hunsa varandra,

unga sätta sig upp mot gamla,

ringa mot ansedda.

6Om man då får fatt på någon i hans fädernehem och säger: »Du äger en mantel, du får bli vår furste och härska över detta vacklande rike«, 7då skall han svara: »Jag är ingen ledare. Jag har inte bröd i huset och ingen mantel. Gör inte mig till furste över folket!«

8Ja, Jerusalem vacklar, Juda faller.

I ord och handling utmanar de Herren

och trotsar öppet hans höghet.

9

3:9
1~Mos 18:20
3:9 Vittna. Sodom.Deras partiska domar vittnar mot dem,

de ropar ut sin synd liksom Sodom,

de döljer den inte.

Ve dem!

De drar olycka över sig.

10Lycklig den rättfärdige, han är god

och får njuta sina gärningars lön.

11Ve den orättfärdige, han är ond

och får igen vad han har gjort.

12

3:12
Jes 9:16
Jer 50:6
3:12 Förtryckare skinnar mitt folk, ockrare härskar över det Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning »Mitt folk regeras av ett spädbarn, kvinnor härskar över det«.Förtryckare skinnar mitt folk,

ockrare härskar över det.

Mitt folk, de som leder dig för dig vilse

och gör dig osäker om vägen.

133:13 sitt folk Med Septuaginta och Peshitta; MT har »folken«.Herren träder fram med sin anklagelse,

han står redo att döma sitt folk.

14

3:14
Jes 5:1–7+
Herren går till rätta

med sitt folks äldste och styresmän.

»Det är ni som har skövlat vingården,

rov från de fattiga finns i era hus.

15Med vilken rätt krossar ni mitt folk

och mal de fattiga till stoft?«

säger Herren Gud Sebaot.

Dom över Sions döttrar

16

3:16 ff.
Jes 32:9Am 4:1
3:16 Sion.Herren sade:

Därför att Sions döttrar är så högfärdiga

och går där med näsan i vädret,

kastar blickar omkring sig

och trippar fram så kokett,

17därför skall Herren raka deras hjässor

och blotta deras blygd.

183:18–23 Flera plagg och smycken är svåra att identifiera; översättningen är i många fall osäker. Kläder.Den dagen skall Herren ta ifrån dem hela härligheten: ankelringar, solsmycken och månsmycken, 19droppsmycken och armringar, slöjor 20och turbaner, fotlänkar och gördlar, amuletter och talismaner, 21fingerringar och näsringar, 22festkläder och kåpor, sjalar och kappor, 23flätade bälten och linneplagg, sjaletter och flor.

243:24 i stället för skönhet skam Med en Qumran-handskrift; MT saknar ordet för »skam« och kan tolkas »brännmärke i stället för skönhet«. Skam.I stället för parfym blir det stank,

i stället för gördel rep,

i stället för lockar skallighet,

i stället för festkläder säcktyg om livet,

ja, i stället för skönhet skam.

25Dina män skall falla för svärd,

dina kämpar stupa i strid.

26Dina portar skall sörja och klaga,

övergiven skall du sitta på marken.