Bibel 2000 (B2000)
23

Tyros och Sidon läggs öde

23123:1 Budskap om Tyros I kapitlet talas om en katastrof som har drabbat Tyros och Sidon, de båda mäktiga fenikiska hamnstäderna med kolonier bl.a. på Cypern («kitteernas land«) och i Tarshish.Budskap om Tyros.

Klaga, Tarshish-skepp,

er trygga hamn ligger öde!

När de kom åter från kitteernas land

fick de veta vad som hänt.

2Förstummas, ni som bor vid kusten,

köpmän från Sidon,

staden vars utsända for 323:3 Shichor Namn på ett vattendrag i Egypten, här troligen använt om Nilen; jfr not till Jos 13:3.över vida vatten.

Med Shichors säd, Nillandets skördar,

drev de handel bland folken

och fick så sin bärgning.

4Vilken skam, o Sidon,

du havets fästning,

som måste säga:

»Jag har inga barn,

jag föder inte mer,

ser inga pojkar växa upp

och fostrar inga flickor.«

5När egypterna får höra detta

bävar de som när de hörde om Tyros.

6Dra bort till Tarshish!

Klaga, ni som bor vid kusten!

723:7 bodde i främmande land Syftar på de fenikiska kolonierna; jfr not till v. 1.Är detta er glada stad

som stått sedan urminnes tid

och vars folk for vida omkring

och bodde i främmande land?

8Vem har beslutat detta

om Tyros, drottningen,

vars köpmän var furstar,

vars krämare var stormän på jorden?

9Herren Sebaot har beslutat detta

för att kväsa allt stolt och ståtligt

och kuva jordens stormän.

1023:10 Texten rekonstruerad med stöd av en Qumran-handskrift och Septuaginta; MT oklar och troligen skadad.Odla upp ditt land,

ty för Tarshish-skeppen

finns inte mer någon hamn.

1123:11 Kanaans fästen Tyros och Sidon; jfr not till v. 1.Han sträckte ut sin hand över havet,

han fick riken att vackla.

Herren gav befallning

att Kanaans fästen skulle krossas.

1223:12 jungfru Dotter.Han sade:

»Det är slut med all din glädje,

Sidon, du misshandlade jungfru.

Drar du bort till kitteernas land

skall du inte heller där finna ro.«

1323:13 [---] Text.[---]

14Klaga, Tarshish-skepp,

er trygga hamn ligger öde!

1523:15 sjuttio år Knappast avsett som en exakt sifferuppgift utan som ett runt tal, motsvarande en människas livslängd; jfr Ps 90:10.23:15 motsvarande en konungs tid Vad som åsyftas är oklart.När den tiden kommer skall Tyros ligga bortglömt i sjuttio år, motsvarande en konungs tid. Då sjuttio år har gått skall det bli med Tyros som med horan i visan:

16»Ta din lyra och dra runt i staden,

gamla bortglömda hora!

Spela vackert och sjung dina sånger,

så att de minns dig igen.«

1723:17 att hora Syftar på fenikiernas handelsverksamhet.Då sjuttio år har gått skall Herren ta sig an Tyros. Hon skall åter tjäna sitt uppehälle genom att hora med all världens riken, över hela jorden. 1823:18 dem som bor inför Herren Troligen prästerskapet i Jerusalem.Men det hon förtjänar som hora skall vara helgat åt Herren, inte samlas i skattkamrarna. Förtjänsten skall tillfalla dem som bor inför Herren, så att de har att äta i överflöd och kan klä sig praktfullt.