Bibel 2000 (B2000)
22

Synernas dal

221Synernas dal. Ett budskap.

Vad tar det åt dig,

varför går alla upp på taken,

2du stad full av rop och larm,

du stad i glädjeyra?

Dina fallna föll inte för svärd,

de stupade inte i strid.

3Alla dina furstar tog till flykten

undan den spända bågen,

dina tappra kämpar flydde långt bort.

4Därför säger jag:

Låt mig vara,

jag måste få gråta.

Försök inte trösta mig

när mitt folk går under.

5Detta var Herren Gud Sebaots dag,

en dag av skräck och tumult och förvirring.

I Synernas dal bröts muren ner,

på berget hördes rop och klagan.

6Elams skyttar tog sina koger,

krigarna från Kir grep sina sköldar.

7Dina sköna dalar

fylldes av vagnar och hästar.

De ansatte stadens portar

8och blottade Judas värn.

Den dagen tänkte du bara

på vapnen i Skogshuset.

9Ni såg att dammarna var många

i Davids stad,

och ni förde dit Nedre dammens vatten.

10Ni räknade husen i Jerusalem,

ni rev hus och förstärkte muren.

11Mellan murarna byggde ni en bassäng

för vattnet från Gamla dammen.

Men ni tänkte inte på honom som gjort detta,

ni såg inte honom som skapat det för länge sedan.

12Herren Gud Sebaot

påbjöd den dagen gråt och klagan,

rakat huvud och säcktyg om livet.

13I stället blev det glädje och fest,

här slaktades oxar och lamm,

här åts det kött, här dracks det vin.

»Ät och drick, i morgon skall vi dö!«

14Herren Sebaot har uppenbarat för mig:

Denna er skuld skall inte bli sonad

så länge ni lever,

säger Herren Gud Sebaot.

Förvaltarna Shevna och Eljakim

15Så sade Herren Gud Sebaot:

Gå till den där förvaltaren,

till Shevna, kungens minister, och säg:

16Vad och vem ger dig rätt

att här hugga ut en grav åt dig,

du som hugger ut din grav högt uppe,

gör dig en boning i klippan?

17Herren skall skaka lössen av dig,

som man skakar kläder.

18Han skall knyckla ihop dig till en boll

och slunga dig bort till ett vidsträckt land.

Där skall du dö

och där skall dina praktvagnar hamna.

Du är en skamfläck för din herres hus.

19Jag skall beröva dig ditt ämbete,

störta dig från din ställning.

20Den dagen skall jag kalla på min tjänare,

på Eljakim, Hilkias son.

21Jag skall klä honom i din dräkt,

spänna om honom ditt bälte

och ge honom den makt som du har nu.

Han skall bli en fader

för Jerusalems invånare och Judas folk.

22I hans vård skall jag lämna

nyckeln till Davids kungahus.

Där han öppnar skall ingen stänga,

där han stänger skall ingen öppna.

23Jag skall driva in honom som en spik

som sitter stadigt på sin plats,

och hans ämbetes tyngd

skall sprida glans över hans släkt.

24Men hans släkt skall hänga sig på honom med hela sin tyngd, telningar och ätteläggar, alla slags småkärl och skålar och krus av alla de slag. 25Den dagen, säger Herren Sebaot, skall spiken som satt så stadigt lossna; den bryts av och faller ner, och allt som hängde på den går i kras. Herren har talat.