Bibel 2000 (B2000)
20

Tecken om Egypten och Kush

20120:1 f. Händelserna inträffade 712 f.Kr. Det filisteiska Ashdod var liksom Juda en assyrisk vasallstat men hade gjort sig självständigt i hopp om hjälp från Egypten, som då regerades av en kung från Kush; se not till 18:1. Profet. Tecken.Det år då den assyriske kungen Sargon sände sin överbefälhavare till Ashdod och han angrep och intog staden, 2

20:2–4
Mik 1:8
då talade Herren genom Jesaja, Amos son. Han sade: »Lägg av säcktyget du bär om livet och ta av sandalerna du har på fötterna.« Jesaja gjorde så och gick naken och barfota.

3Herren sade: »Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota i tre år som ett tecken och förebud om Egypten och Kush, 4

20:4
2~Sam 10:4
så skall både unga och gamla gå nakna och barfota när den assyriske kungen för egypterna i fångenskap och driver kushiterna i landsflykt. De skall få gå med baken bar, Egypten är blottat. 5
20:5
Jes 30:1–7
31:1–3
36:5–9
Hes 17:15
Då skall alla stå där förkrossade och besvikna på det Kush de satte sitt hopp till och det Egypten de var så stolta över.«

620:6 de som bor vid denna kust Invånarna i Ashdod och andra filisteiska städer.Den dagen skall de som bor vid denna kust säga: »Så gick det med dem vi hoppades på, dem vi sökte hjälp hos för att bli räddade från den assyriske kungen! Hur skall då vi komma undan?«