Bibel 2000 (B2000)
20

Tecken om Egypten och Kush

201Det år då den assyriske kungen Sargon sände sin överbefälhavare till Ashdod och han angrep och intog staden, 2då talade Herren genom Jesaja, Amos son. Han sade: »Lägg av säcktyget du bär om livet och ta av sandalerna du har på fötterna.« Jesaja gjorde så och gick naken och barfota.

3Herren sade: »Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota i tre år som ett tecken och förebud om Egypten och Kush, 4så skall både unga och gamla gå nakna och barfota när den assyriske kungen för egypterna i fångenskap och driver kushiterna i landsflykt. De skall få gå med baken bar, Egypten är blottat. 5Då skall alla stå där förkrossade och besvikna på det Kush de satte sitt hopp till och det Egypten de var så stolta över.«

6Den dagen skall de som bor vid denna kust säga: »Så gick det med dem vi hoppades på, dem vi sökte hjälp hos för att bli räddade från den assyriske kungen! Hur skall då vi komma undan?«