Bibel 2000 (B2000)
2

Sions framtid

21Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

2

2:2–4
Jes 51:4Mik 4:1–3
2:2 f.
Jer 3:17
Sak 8:2014:16Joh 4:22+
2:2 orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna Uttrycken är färgade av mytologiska föreställningar om ett högt berg, som utgör världens medelpunkt och som förbinder himmel och jord. Här framställs Jerusalems tempelSionberget som den plats där jordens folk skall söka gudomlig vägledning.Den dag skall komma

då berget med Herrens tempel

står där orubbligt fast,

högst av bergen, överst bland höjderna.

Alla folk skall strömma dit,

3folkslag i mängd skall komma,

och de skall säga:

»Låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han skall lära oss sina vägar,

hans stigar vill vi följa.«

Ty från Sion skall lag förkunnas,

från Jerusalem Herrens ord.

4

2:4
Joel 3:10
Sak 9:10
Han skall döma mellan folken,

skipa rätt bland alla folkslag.

De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig.

52:5 Ljus.Kom, alla av Jakobs ätt,

låt oss vandra i Herrens ljus!

Herrens dag

62:6 överallt folk av främmande börd Grundtextens innebörd osäker.2:6 Filisteen.Du har övergivit Jakobs ätt, ditt folk,

ty det var fullt av Österns spåmän,

fullt av teckentydare som Filisteen –

överallt folk av främmande börd!

7Landet var fullt av silver och guld,

tallösa var dess skatter.

Landet var fullt av hästar,

tallösa var dess vagnar.

8

2:8, 20
Jes 44:9–20+
Landet var fullt av gudabilder,

man föll ner inför ting som människor gjort,

som de tillverkat med egna händer.

9

2:9, 11, 17
Jes 5:15
Därför kuvades människan,

därför tvangs hon på knä.

– Förlåt dem inte!

10Fly in i klippan, göm dig i jorden,

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät.

11De stolta måste sänka blicken,

människans högmod skall kuvas.

Herren ensam triumferar

den dagen.

12Ty Herren Sebaot har bestämt en dag

med dom över allt som är övermodigt och stolt,

över allt som skjuter i höjden och yvs,

132:13 Libanon. Bashan.över alla Libanons cedrar,

de höga och mäktiga,

och alla Bashans ekar,

14över alla höga berg

och alla mäktiga höjder,

15över alla stolta torn

och alla branta murar,

162:16 långfärdsskepp Ordagrant «Tarshish-skepp«.över alla långfärdsskepp

och alla praktfulla fartyg.

17Då skall människans stolthet kuvas,

hennes högmod kväsas.

Herren ensam triumferar

den dagen.

18Avgudarna skall utplånas.

19Fly in i klippgrottor och jordkulor

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät,

när han reser sig och slår jorden med skräck.

20

2:20
Jes 30:22
31:7
Den dagen skall människorna kasta bort

sina gudar av silver och guld

som de gjort med egna händer

och sedan fallit ner inför,

kasta dem åt råttor och fladdermöss

21och fly in i bergsklyftor och klippskrevor

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät,

när han reser sig och slår jorden med skräck.

22

2:22
Ps 146:3Jer 17:51~Mos 2:7
6:3
Job 34:14
Vänta inget av människan,

denna flyktiga varelse.

Vad är hon värd?