Bibel 2000 (B2000)
1

11Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda.

Herren anklagar sitt folk

2Hör, himmel, och lyssna, jord!

Herren talar.

Barn har jag fostrat och vårdat,

men nu har de brutit med mig.

3Oxen känner sin husbonde

och åsnan sin herres krubba,

men Israel känner inte sin herre,

mitt folk har inget förstånd.

4Ve detta syndiga folk,

tyngt av skuld,

detta onda släkte, dessa vanartade barn.

De har övergivit Herren,

visat förakt för Israels Helige

och vänt honom ryggen.

5Har ni inte fått nog med slag

eftersom ni fortsätter att trotsa?

Huvudet är sönderslaget,

hjärtat sönderkrossat.

6Från huvud till fot finns inget helt —

bulor, skråmor, öppna sår,

inte urkramade, inte förbundna,

inte baddade med olja.

7Ert land är förött, era städer brända.

Era åkrars gröda ser ni främlingar äta.

En förödelse är det, som när Sodom lades öde.

8Bara Sion är kvar

som en hydda i vingården,

ett vaktskjul på gurkfältet

— en beskyddad stad.

9Om inte Herren Sebaot

lämnat en spillra av oss,

då vore vi som Sodom,

Gomorra skulle vi likna.

10Lyssna till Herrens ord,

sodomfurstar!

Hör vad vår Gud har att säga,

gomorrafolk!

11Vad skall jag med alla era slaktoffer?

säger Herren.

Jag är mätt på brännofferbaggar

och gödkalvars fett,

jag vill inte ha blodet

från tjurar och lamm och bockar.

12Vem har begärt detta av er

när ni träder fram inför mig,

ni som trängs på mina förgårdar?

13Kom inte med era meningslösa gåvor,

jag avskyr offerröken.

Nymånad, sabbat, högtidssamling —

jag tål inte falskhet och fest.

14Jag hatar era högtider och nymånadsfester,

de har blivit en börda för mig,

som jag inte orkar bära.

15När ni lyfter era händer i bön

vänder jag bort blicken.

Hur mycket ni än ber

lyssnar jag inte.

Ni har blod på händerna.

16Tvätta er, rena er!

Låt mig slippa se era illdåd.

Sluta göra det onda

17och lär er göra det goda.

Sträva efter rättvisa,

stöd den förtryckte.

För den faderlöses talan,

skaffa änkan rätt.

18Låt oss gå till rätta med varandra,

säger Herren.

När era synder är scharlakansröda,

kan de då bli vita som snö?

När de är röda som purpur,

kan de då bli vita som ull?

19Om ni villigt lyder mig

skall ni få njuta det goda i landet,

20men om ni trotsar och vägrar

skall ni bli svärdets byte.

Herren har talat.

Klagosång över Sion

21Ack, en sköka har hon blivit,

den trofasta staden,

hon som var uppfylld av rätt,

en boning för rättfärdighet —

nu bor det mördare där.

22Ditt silver har blivit slagg,

ditt vin är utspätt med vatten.

23Dina sturska stormän är tjuvars kumpaner.

Alla älskar de mutor,

ständigt försöker de sko sig.

De för inte den faderlöses talan,

änkans sak tar de inte upp.

24Därför säger Härskaren Herren Sebaot,

Israels Mäktige:

Ve dem!

Jag skall utkräva hämnd på mina fiender,

jag skall vedergälla mina ovänner.

25Jag skall lyfta min hand mot dig.

Jag skall bränna bort allt orent i smältugnen

och avlägsna din slagg.

26Jag skall ge dig sådana domare som du hade förr

och rådgivare som i forna tider.

Då skall du kallas »rättfärdighetens borg«,

»den trofasta staden«.

27Genom rätt skall Sion räddas,

genom rättfärdighet de som bor där.

28Men brottslingar och syndare skall krossas,

de som överger Herren skall förgås.

29Då skall ni känna skam över terebinterna

som förut var er lust,

besvikelse över lundarna

som ni älskade så högt.

30Ni skall bli som en terebint med vissnad krona,

som en lund där vattnet sinat.

31Den starke skall bli till blånor

och hans verk till en gnista.

Tillsammans skall de brinna i en eld

som ingen kan släcka.

2

Sions framtid

21Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.

2Den dag skall komma

då berget med Herrens tempel

står där orubbligt fast,

högst av bergen, överst bland höjderna.

Alla folk skall strömma dit,

3folkslag i mängd skall komma,

och de skall säga:

»Låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han skall lära oss sina vägar,

hans stigar vill vi följa.«

Ty från Sion skall lag förkunnas,

från Jerusalem Herrens ord.

4Han skall döma mellan folken,

skipa rätt bland alla folkslag.

De skall smida om sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra

och aldrig mer övas för krig.

5Kom, alla av Jakobs ätt,

låt oss vandra i Herrens ljus!

Herrens dag

6Du har övergivit Jakobs ätt, ditt folk,

ty det var fullt av Österns spåmän,

fullt av teckentydare som Filisteen —

överallt folk av främmande börd!

7Landet var fullt av silver och guld,

tallösa var dess skatter.

Landet var fullt av hästar,

tallösa var dess vagnar.

8Landet var fullt av gudabilder,

man föll ner inför ting som människor gjort,

som de tillverkat med egna händer.

9Därför kuvades människan,

därför tvangs hon på knä.

— Förlåt dem inte!

10Fly in i klippan, göm dig i jorden,

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät.

11De stolta måste sänka blicken,

människans högmod skall kuvas.

Herren ensam triumferar

den dagen.

12Ty Herren Sebaot har bestämt en dag

med dom över allt som är övermodigt och stolt,

över allt som skjuter i höjden och yvs,

13över alla Libanons cedrar,

de höga och mäktiga,

och alla Bashans ekar,

14över alla höga berg

och alla mäktiga höjder,

15över alla stolta torn

och alla branta murar,

16över alla långfärdsskepp

och alla praktfulla fartyg.

17Då skall människans stolthet kuvas,

hennes högmod kväsas.

Herren ensam triumferar

den dagen.

18Avgudarna skall utplånas.

19Fly in i klippgrottor och jordkulor

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät,

när han reser sig och slår jorden med skräck.

20Den dagen skall människorna kasta bort

sina gudar av silver och guld

som de gjort med egna händer

och sedan fallit ner inför,

kasta dem åt råttor och fladdermöss

21och fly in i bergsklyftor och klippskrevor

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät,

när han reser sig och slår jorden med skräck.

22Vänta inget av människan,

denna flyktiga varelse.

Vad är hon värd?

3

Anarki i Juda

31Se, Härskaren Herren Sebaot

skall beröva Jerusalem och Juda

stöd och stöttepelare:

all tillgång på mat, all tillgång på vatten,

2kämpar och krigare, domare och profeter,

spåmän och äldste,

3befäl och betrodda,

rådgivare, teckentydare och besvärjare.

4Jag skall ge dem pojkar till ledare,

lynniga barn skall styra dem.

5Alla skall hunsa varandra,

unga sätta sig upp mot gamla,

ringa mot ansedda.

6Om man då får fatt på någon i hans fädernehem och säger: »Du äger en mantel, du får bli vår furste och härska över detta vacklande rike«, 7då skall han svara: »Jag är ingen ledare. Jag har inte bröd i huset och ingen mantel. Gör inte mig till furste över folket!«

8Ja, Jerusalem vacklar, Juda faller.

I ord och handling utmanar de Herren

och trotsar öppet hans höghet.

9Deras partiska domar vittnar mot dem,

de ropar ut sin synd liksom Sodom,

de döljer den inte.

Ve dem!

De drar olycka över sig.

10Lycklig den rättfärdige, han är god

och får njuta sina gärningars lön.

11Ve den orättfärdige, han är ond

och får igen vad han har gjort.

12Förtryckare skinnar mitt folk,

ockrare härskar över det.

Mitt folk, de som leder dig för dig vilse

och gör dig osäker om vägen.

13Herren träder fram med sin anklagelse,

han står redo att döma sitt folk.

14Herren går till rätta

med sitt folks äldste och styresmän.

»Det är ni som har skövlat vingården,

rov från de fattiga finns i era hus.

15Med vilken rätt krossar ni mitt folk

och mal de fattiga till stoft?«

säger Herren Gud Sebaot.

Dom över Sions döttrar

16Herren sade:

Därför att Sions döttrar är så högfärdiga

och går där med näsan i vädret,

kastar blickar omkring sig

och trippar fram så kokett,

17därför skall Herren raka deras hjässor

och blotta deras blygd.

18Den dagen skall Herren ta ifrån dem hela härligheten: ankelringar, solsmycken och månsmycken, 19droppsmycken och armringar, slöjor 20och turbaner, fotlänkar och gördlar, amuletter och talismaner, 21fingerringar och näsringar, 22festkläder och kåpor, sjalar och kappor, 23flätade bälten och linneplagg, sjaletter och flor.

24I stället för parfym blir det stank,

i stället för gördel rep,

i stället för lockar skallighet,

i stället för festkläder säcktyg om livet,

ja, i stället för skönhet skam.

25Dina män skall falla för svärd,

dina kämpar stupa i strid.

26Dina portar skall sörja och klaga,

övergiven skall du sitta på marken.