Bibel 2000 (B2000)
18

Sändebuden från Kush

18118:1 som surrar av flygfän Eller »med bevingade skepp« (om segelfartyg).18:1 Kush I slutet av 700-talet f.Kr. hade härskarna i Kush gripit makten i Egypten; se 2 Kung 19:9 med not. Bakgrunden till kap. 18 tycks vara att sändebud från Kush kommit till Jerusalem för att underhandla om en pakt mot Assyrien. Jesaja uppmanar dem att återvända till sitt folk (v. 2) och framföra det budskap som han mottagit från Herren.Du land som surrar av flygfän

– land bortom floderna i Kush –

218:2 det starka och segerrika, genomskuret De hebreiska ordens betydelse osäker.du som skickar sändebud över havet,

i papyrusskepp ut på vattnet!

Ge er av, snabba budbärare,

till ert resliga, svartglänsande folk,

som är fruktat vida omkring,

det starka och segerrika folket,

vars land är genomskuret av floder.

3Alla ni som bygger och bor på jorden,

ge akt när fälttecknet höjs på bergen,

lyssna när hornet ljuder!

4Så säger Herren till mig:

»Lugnt ser jag på från min boning

medan luften dallrar i solvärmen

och daggen faller rikt i skördetiden.«

5Ty innan säden ännu skördats,

när vinrankans blomma fallit av

och druvan börjar mogna,

då skär man av skotten med kniv

och hugger bort revorna.

618:6 Allt skall lämnas De stupade krigarna, som i v. 5 liknats vid avhuggna revor.Allt skall lämnas åt rovfåglarna i bergen

och åt markens djur.

Det räcker både sommar och vinter

för fåglarna och markens alla djur.

7När den tiden kommer skall tribut till Herren Sebaot lämnas av det resliga, svartglänsande folket, som är fruktat vida omkring, det starka och segerrika folket, vars land är genomskuret av floder, den skall lämnas på platsen för Herren Sebaots namn, Sions berg.