Bibel 2000 (B2000)
17

Damaskus och Efraims undergång

17117:1 ff. Damaskus Staden erövrades av den assyriske kungen Tiglat Pileser III 732 f.Kr. Avsnittet om Damaskus och Efraim/Jakob (dvs. Israel) bör ha tillkommit i samband med det syrisk-efraimitiska kriget; se not till 7:1 ff.Budskap om Damaskus.

Damaskus skall utplånas som stad

och bli en ruinhög, 2övergiven för alltid.

Dess lydstäder lämnas åt boskapshjordar,

som kan vila ostörda där.

317:3 sin borg Samaria, huvudstad i Israel.17:3 Aram.Efraim skall förlora sin borg,

Damaskus sitt kungavälde.

Med det som blir kvar av Aram

skall det gå som med Israels glans.

Detta är Herren Sebaots ord.

4Den dagen bleknar Jakobs glans

och all hans frodighet förtvinar.

517:5 Refaimdalen Se not till 2 Sam 5:18.Det blir som vid skörden:

man tar ett knippe med handen

och skär av axen.

Det blir som när man plockar ax

i Refaimdalen.

6

17:6
Jes 24:13
17:6 slår ner oliver Man slår med käppar på olivträdens grenar för att få ner den frukt man inte kommer åt att plocka för hand.En efterskörd är allt som blir kvar,

som när man slår ner oliver:

ett par tre frukter uppe i toppen,

fyra fem på trädets grenar.

Detta är Herrens, Israels Guds, ord.

7

17:7 f.
Jes 27:9
Den dagen skall människorna vända sig till sin skapare och rikta sina blickar mot Israels Helige. 817:8 Ashera.De skall inte vända sig till altarna, som de själva har byggt, inte rikta sina blickar mot det som de gjort med egna händer, asherapålarna och rökelsealtarna.

917:9 amoreerna och hiveerna Folknamn.Den dagen skall dina städer ligga lika övergivna som de städer som amoreerna och hiveerna övergav när israeliterna kom. Allt skall bli öde.

1017:10 planteringar … rankor Anspelar troligen på seder förknippade med vegetations- och fruktbarhetsguden (Adonis, Tammuz eller Baal). Man planterade växter som hastigt sköt upp och lika hastigt vissnade.Du har glömt Gud, din räddning,

inte tänkt på klippan, din tillflykt.

Därför:

du kan göra planteringar åt den ljuvlige,

så frön till rankor åt den främmande,

11du kan få plantorna att växa höga

samma dag du sätter dem

och låta det du sår

spira redan på morgonen –

ändå slår skörden fel på plågans dag,

ingen lindring finns för smärtan.

Herren skingrar Israels fiender

1217:12–14 Bakgrunden till dessa verser kan vara den assyriske kungen Sanheribs angrepp på Juda och belägring av Jerusalem 701 f.Kr.; se kap. 36–37.Vilket dån från tallösa folk,

ett dån som när havet dånar!

Vilket brus av folk,

ett brus som när väldiga vatten brusar!

13

17:13
Ps 1:4+
Men när Herren ryter mot dem,

flyr de bort i fjärran

som agnar jagade av vinden över bergen,

som tisteldun i stormen.

14På kvällen råder skräck,

i gryningen är de borta.

Detta blir plundrarnas lott,

skövlarnas öde.