Bibel 2000 (B2000)
12

Tackpsalm

121Den dagen skall du säga:

Jag tackar dig, Herre.

Du var vred på mig,

men din vrede lade sig

och du gav mig tröst.

2

12:2
2~Mos 15:2+
12:2 mitt värn Eller »min lovsång«.Ja, Gud är min räddning,

jag är trygg och utan fruktan.

Min kraft och mitt värn är Herren,

han räddade mig.

3Jublande skall ni ösa vatten

ur räddningens källor.

4

12:4
1~Krön 16:8
Ps 105:1
Den dagen skall ni säga:

Tacka Herren, åkalla honom,

berätta för folken om hans verk,

förkunna hans upphöjda namn!

5Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,

gör dem kända över hela jorden!

6Höj jubelrop,

ni som bor på Sion,

ty stor är han mitt ibland er,

Israels Helige.