Bibel 2000 (B2000)
11

Den rättrådige härskaren

111En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,

ett skott skall skjuta upp ur hans rot.

2Han är fylld av Herrens ande,

vishetens och insiktens ande,

klokhetens och kraftens ande,

kunskapens och gudsfruktans ande.

3Han dömer inte efter skenet,

skipar inte rätt efter rykten.

4Rättvist dömer han de svaga,

med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.

Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,

de ondas liv blåses ut av hans tal.

5Rättvisan är hans bälte,

troheten bär han kring livet.

6Då skall vargen bo med lammet,

pantern ligga vid killingens sida.

Kalv och lejon går i bet

och en liten pojke vallar dem.

7Kon och björnen betar tillsammans,

deras ungar ligger sida vid sida.

Lejonet äter hö som oxen.

8Spädbarnet leker vid ormens håla,

ett barn sticker handen i kobrans bo.

9Ingenstans på mitt heliga berg

skall ske något ont eller vrångt,

ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,

liksom havet är fyllt av vatten.

10Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad.

Herren låter sitt folk komma hem

11Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och kustländerna.

12Han skall höja ett fälttecken för folken,

förena de skingrade av Israel

och samla de kringspridda av Juda

från jordens fyra hörn.

13Då skall Efraims avund upphöra

och Judas fiendskap ta slut.

Efraim skall inte avundas Juda

och Juda inte hysa fiendskap mot Efraim.

14De skall slå mot filisteernas sluttning i väster,

tillsammans plundra folket i öster.

Edom och Moab skall falla i deras händer,

ammoniterna bli deras lydfolk.

15Herren skall torrlägga Egyptens havsvik,

han skall slå mot Eufrat med sin våldsamma vind,

han skall dela floden i sju bäckar

och föra dem torrskodda över.

16Det skall bli en banad väg

för dem som är kvar av hans folk,

dem som är kvar i Assyrien,

så som det var för Israel

den gång de drog ut ur Egypten.