Bibel 2000 (B2000)
10

101Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar

och skriver förtryckande stadgar!

2

10:2
2~Mos 23:6
De förvägrar de svaga rättvisa,

berövar de fattiga i mitt folk deras rätt.

Änkor blir deras offer,

faderlösa plundrar de.

3Vad skall ni göra på räfstens dag,

när förödelsen kommer från fjärran?

Till vem skall ni fly för att få hjälp

och var skall ni göra av era skatter?

4

10:4
Jes 5:25+
10:4 Då återstår … de dräpta Grundtextens innebörd osäker.10:4 Ändå … lyft Denna refräng avslutar i 5:25; 9:12, 17, 21 beskrivningar av hur Herren har straffat sitt folk. Här, som avslutning på en framtidsvision, passar orden mindre bra; de kan vara ett senare tillägg.Då återstår bara att kröka rygg bland de fångna

eller att falla bland de dräpta.

Ändå lade sig inte hans vrede,

hans hand är alltjämt lyft.

Assur verktyg för Herrens vrede

5

10:5–19
Jes 14:24–27
31:836–37
47:6–11
Sak 1:15
10:5 Assur Namnet på den äldsta assyriska huvudstaden och på dess gud; det betecknar också det assyriska riket. I 1 Mos 10:22 räknas Assur som son till Sem. Assyrierna ses som Guds redskap, v. 6; jfr 7:20.Ve Assur, min vredes käpp,

min rasande vredes piska!

6Mot ett gudlöst folk sänder jag honom,

mot dem som har väckt min vrede,

för att han skall röva och plundra

och trampa ner dem som gatans modd.

7Men han förstår det inte så,

hans tanke är en annan.

Vad han vill är att förhärja

och att utplåna folk efter folk.

8Han säger:

»Är inte alla mina hövdingar kungar?

910:9 Kalno, Karkemish, Hamat, Arpad, Damaskus Städer i Syrien som erövrades av den assyriske kungen Tiglat Pileser III (745–727 f.Kr.).10:9 Samaria Se not till 9:9.Det gick ju Kalno som Karkemish,

Hamat som Arpad,

Samaria som Damaskus.

1010:10 f. Grundtextens innebörd osäker; verserna kan vara ett senare tillägg.Jag betvingade avgudarikena, och ändå var deras gudar förmer än Jerusalems och Samarias. 11Skulle jag inte kunna göra med Jerusalem och dess avgudabilder så som jag gjorde med Samaria och dess beläten?«

12När Herren fullbordar sitt verk på Sions berg och i Jerusalem skall den assyriske kungen ställas till svars för det han gjort i sitt övermod och för sin stolthet och förhävelse, 1310:13 allsmäktig Det hebreiska ordets betydelse osäker.då han säger:

»Detta gjorde jag av egen kraft,

i min oändliga vishet.

Jag flyttade folkens gränser

och plundrade deras förråd,

allsmäktig störtade jag härskare från tronen.

14Som man sträcker handen mot fågelboet,

så sträckte jag mig efter folkens skatter,

och som man samlar de övergivna äggen,

samlade jag alla jordens länder.

Ingen så mycket som slog med vingen

eller öppnade näbben och pep.«

15

10:15
Jes 45:9
Rom 9:20
Skall yxan förhäva sig mot den som hugger?

Är sågen förmer än den som sågar?

Som om käppen håller sin bärare,

som om staven bär den som inte är av trä!

16Därför skall Härskaren Herren Sebaot

sända tvinsot på hans kraftiga karlar,

under ett ståtligt yttre

skall det brinna som en brännande eld.

1710:17 Israels Ljus Som direkt gudsbeteckning förekommer uttrycket bara här, men jfr t.ex. 2:5 och 60:1. Ljus.Israels Ljus skall bli till en eld,

dess Helige bli till en flamma

som bränner och förtär hans törne och tistel,

allt på en enda dag.

18Hans praktfulla skogar och trädgårdar

skall han förstöra i grund.

Det skall bli som när en sjuk tynar bort.

19De träd som blir kvar i hans skog

är så få att ett barn kan räkna dem.

20

10:20 ff.
Jes 7:3
10:20 Rest.Den dagen skall Israels rest, Jakobs skonade skara, inte längre förlita sig på honom som slog dem utan fast förlita sig på Herren, Israels Helige. 2110:21 En rest skall vända om På hebreiska sheár jashúv, namnet på en av Jesajas söner, se 7:3.En rest skall vända om, Jakobs rest, till Gud, Hjälten. 22
10:22 f.
Rom 9:27
Om än ditt folk, Israel, vore som havets sand, skall bara en rest vända om. Förintelse är beslutad, en rättvisans stormflod. 23
10:23
Jes 28:22
Herren Gud Sebaot fullbordar den beslutade förödelsen över hela jorden.

24Så säger Herren Gud Sebaot: »Du mitt folk som bor på Sion, frukta inte Assur när han slår dig med käppen och lyfter staven mot dig, på samma sätt som Egypten. 25Snart, om en liten tid, fullbordas straffet, och min vredesdom över jorden verkställs. 26

10:26
Dom 7:252~Mos 14:16
10:26 lyfta sin stav Staven som Mose lyfte när han klöv havet (2 Mos 14:16) kallas också »Guds stav« (2 Mos 4:20; 17:9).Då skall Herren Sebaot svänga sin piska över honom, som när Midjan besegrades vid Orevklippan, och lyfta sin stav mot havet, på samma sätt som i Egypten. 2710:27–32 Här skildras en fientlig framryckning mot Jerusalem från norr. Flera av ortnamnen är okända; de orter som kan identifieras ligger alla norr om Jerusalem. Det är osäkert om det är en verklig händelse som skildras eller om det är en framtidssyn. Marschväg och händelseförlopp stämmer inte in på Sanheribs angrepp på Jerusalem 701 f.Kr.; jfr 36:1 ff.Den dagen skall Assurs börda lyftas från dina axlar och oket på din nacke knäckas.«

Fienden rycker fram mot Jerusalem

Han drar ut från Pene-Shemen,

28rycker fram mot Ajat,

går genom Migron,

lämnar trossen i Mikmas.

29Han passerar genom passet,

tar nattkvarter i Geva.

Rama bävar,

Sauls Giva flyr.

3010:30 Svara henne Med Peshitta; MT har »Det är synd om«.Ropa, Gallim!

Lyssna, Lajsha!

Svara henne, Anatot!

31Madmena tar till flykten,

folket i Gevim sätter sig i säkerhet.

32Redan i dag skall han stå i Nov,

beredd att slå mot Sions berg,

mot Jerusalems höjd.

33Men då:

Härskaren Herren Sebaot hugger av

trädens kronor med skrämmande kraft,

de resliga fälls,

de höga huggs ner.

34Snårskogen röjs med yxan,

Libanons väldiga skog mejas ner.