Bibel 2000 (B2000)
8

Dom över Israels avgudadyrkan

81Sätt hornet till din mun!

Som en örn slår fienden ner på Herrens hus,

ty de har brutit förbundet

och satt sig upp mot min lag.

2De ropar till mig: »Min Gud!

Vi israeliter känner dig.«

3Israel har förkastat det goda,

fienden skall förfölja honom.

4De väljer kungar mot min vilja

och furstar jag inte känns vid.

Av sitt silver och sitt guld

har de gjort sig avgudar

till sitt eget fördärv.

5Förkastlig är er tjurkalv, samarier!

Min vrede flammar mot dem.

Hur länge skall de hålla på med sin orenhet?

6Vad har Israel med kalven att skaffa?

Den har en hantverkare gjort,

den är inte en gud.

Samariens kalv skall slås i stycken.

7Vind sår de,

storm skördar de.

Växande gröda har de inte,

det som spirar ger inte mjöl,

och ger det något slukas det av främlingar.

8Israel är uppslukat,

ses nu bland folken

som ett värdelöst kärl.

9Israel gick till Assyrien

som en ensam vildåsna.

Efraim köpte sig kärlek.

10Även om de köper vänner bland folken

skall jag nu samla ihop dem.

[---]

11Efraims många reningsaltaren

har blivit till oreningsaltaren.

12Om jag så skriver tusentals lagar för honom

låtsas han inte om dem.

13De offrar kött, som de sedan äter,

men Herren vill inte veta av deras offer.

Han minns nu deras skuld

och straffar deras synder:

de måste tillbaka till Egypten.

14Israel har glömt sin skapare

och byggt palats.

— Juda har befäst många städer. —

Jag skall sända eld mot dess städer,

den skall härja dess borgar.