Bibel 2000 (B2000)
8

Dom över Israels avgudadyrkan

81Sätt hornet till din mun!

Som en örn slår fienden ner på Herrens hus,

ty de har brutit förbundet

och satt sig upp mot min lag.

2De ropar till mig: »Min Gud!

Vi israeliter känner dig.«

3Israel har förkastat det goda,

fienden skall förfölja honom.

4De väljer kungar mot min vilja

och furstar jag inte känns vid.

Av sitt silver och sitt guld

har de gjort sig avgudar

till sitt eget fördärv.

5

8:5 f.
1~Kung 12:28Hos 10:5
8:5 er tjurkalv Syftar troligen på den tjurbild som Jerobeam I lät ställa upp i Betel (1 Kung 12:28 ff.); jfr 10:5.8:5 samarier Se not till 7:1.Förkastlig är er tjurkalv, samarier!

Min vrede flammar mot dem.

Hur länge skall de hålla på med sin orenhet?

6Vad har Israel med kalven att skaffa?

Den har en hantverkare gjort,

den är inte en gud.

Samariens kalv skall slås i stycken.

7

8:7
Hos 10:12
Vind sår de,

storm skördar de.

Växande gröda har de inte,

det som spirar ger inte mjöl,

och ger det något slukas det av främlingar.

8Israel är uppslukat,

ses nu bland folken

som ett värdelöst kärl.

9

8:9
Hos 5:13+
8:9 vildåsna Den ensamma vildåsnan kan vara en bild för halsstarrigt motstånd mot Herren (jfr Job 39:8 ff.) eller för hemlöshet och isolering (jfr Job 24:5).8:9 köpte sig En bild för betalning av tribut till Assyrien; jfr not till 7:11.Israel gick till Assyrien

som en ensam vildåsna.

Efraim köpte sig kärlek.

108:10 [---] Text.Även om de köper vänner bland folken

skall jag nu samla ihop dem.

[---]

11Efraims många reningsaltaren

har blivit till oreningsaltaren.

12Om jag så skriver tusentals lagar för honom

låtsas han inte om dem.

13

8:13
Hos 6:69:3
11:5
8:13 Versen inleds med ett uttryck vars betydelse är okänd; det har därför lämnats oöversatt.De offrar kött, som de sedan äter,

men Herren vill inte veta av deras offer.

Han minns nu deras skuld

och straffar deras synder:

de måste tillbaka till Egypten.

14

8:14
Am 2:5
Israel har glömt sin skapare

och byggt palats.

– Juda har befäst många städer. –

Jag skall sända eld mot dess städer,

den skall härja dess borgar.