Bibel 2000 (B2000)
7

717:1 Samarien Grundtextens ord betecknar ibland huvudstaden i Nordriket, Samaria, ibland hela riket, Samarien, och folket där. Profeten tycks använda ordet i den senare betydelsen, synonymt med »Efraim«.när jag botar Israel,

då skall Efraims synd avslöjas

och Samariens illdåd.

Ty de handlar svekfullt,

tjuvar tar sig in,

och där ute härjar rövarband.

2De betänker inte

att jag minns allt ont de gjort.

Nu är de kringrända av sina dåd,

som är uppenbara för mig.

3Med sin ondska gläder de kungen

och med sin lögnaktighet furstarna.

47:4, 6 Grundtextens innebörd osäker.Alla är de äktenskapsbrytare,

de liknar en glödande ugn,

som bagaren tänder

när han knådar degen

men lämnar medan den jäser.

57:5 [---] Text.[---]

67:6 brinner Med Septuaginta; MT har »låter komma nära«.7:6 vrede Med Peshitta och Targumen; MT har »bagare«.Ja, deras hjärtan brinner som en ugn

där de ligger i försåt.

Hela natten pyr deras vrede,

och på morgonen flammar den upp i lågor.

7Alla är de heta som en ugn

och förtär sina härskare,

alla deras kungar har fallit,

ingen av dem åkallar mig.

8

7:8
2~Mos 34:16+
Efraim beblandar sig

med andra folk.

Efraim är en brödkaka

som inte blivit vänd vid baket.

9Främlingar har förtärt hans kraft,

men han märker det inte.

Han har fått gråa hår,

men han märker det inte.

10Israels högmod vittnar mot honom själv.

De vänder inte tillbaka till Herren, sin Gud,

trots allt som hänt söker de honom inte.

11

7:11
Hos 5:13+
7:11 De kallar på … Assyrien Efraim, dvs. Israel (se not till 4:17), har vänt sig till den ena stormakten efter den andra och ibland villigt underkastat sig Assyrien, ibland sökt hävda sitt oberoende, ofta med stöd av Egypten.Efraim har blivit som en duva,

godtrogen och utan vett.

De kallar på Egypten,

de går till Assyrien.

127:12 jag fångar … flockas Grundtextens innebörd osäker.Men när de går

kastar jag mitt nät över dem

och drar ner dem som fåglar ur skyn,

jag fångar dem så fort jag hör dem flockas.

13Ve över dem! De har flytt från mig.

Död åt dem! De har trotsat mig.

Jag ville befria dem,

men de sprider lögner om mig.

147:14 på sina bäddar Troligen avses offermåltider eller sexualriter i den kanaaneiska kulten.7:14 ristar de sig blodiga Med många hebreiska handskrifter (Text) och Septuaginta; MT obegriplig. – Ristning förekom i Israel som sorgerit men förknippades med baalskulten (jfr 1 Kung 18:28) och förbjuds som hednisk i 5 Mos 14:1. Sorg.De ropar inte till mig ur hjärtat.

De jämrar sig på sina bäddar,

för säd och vin ristar de sig blodiga.

De är upproriska mot mig.

15Det var jag som gjorde dem starka,

men de har ont i sinnet mot mig.

167:16 Grundtextens innebörd osäker.7:16 till den som ingen hjälp kan ge Texten rekonstruerad med stöd av en grekisk översättning (Symmachos); MT obegriplig. Text.De vänder sig till den som ingen hjälp kan ge.

De har blivit som en slak båge.

Deras furstar skall falla för svärdet

för deras hätska tungors skull.

I Egypten skall man håna dem.