Bibel 2000 (B2000)
6

Herren ger liv

61

6:1 f.
5~Mos 32:39b+
Kom, låt oss vända tillbaka till Herren!

Han rev, och han skall läka oss,

han slog, och han skall förbinda oss.

26:2 Folkets omvändelse liknas vid ett snabbt tillfrisknande; jfr v. 1. Liv. I den kristna kyrkan kom orden att tolkas som en utsaga om Kristi uppståndelse.Han ger oss liv efter två dagar,

på den tredje reser han oss upp,

så att vi får leva inför honom.

3Låt oss lära känna honom,

låt oss sträva efter kunskap om Herren.

Så visst som gryningen skall han träda fram,

han skall komma till oss som ett regn,

ett vårregn som vattnar jorden.

Herrens klagan över Efraim

4

6:4
Hos 13:3
Vad skall jag göra med dig, Efraim?

Vad skall jag göra med dig, Juda?

Er kärlek är som morgondimman,

dagg som snabbt försvinner.

5

6:5
Jer 5:14
Därför har jag huggit ner dem genom profeterna,

dödat dem med mina ord.

Min dom bryter fram som ljuset.

6

6:6
Jes 1:11Matt 9:13
12:7
Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer,

kunskap om Gud hellre än brännoffer.

76:7 i Adam Med en hebreisk handskrift (Text); MT har »som Adam«. – Adam var en stad i Jordandalen; se Jos 3:16 med not. Vilket förbundsbrott som åsyftas är okänt.De bröt förbundet i Adam,

där var de trolösa mot mig.

86:8 Gilead är en stad Någon stad med detta namn är annars inte känd; Gilead.Gilead är en stad av ogärningsmän,

en stad med fotspår av blod.

96:9 Shekem.Som rövare ligger prästhopen på lur

och dräper längs vägen till Shekem.

Ja, de begår skändliga brott.

10Bland Israels folk har jag sett fasansfulla ting.

Där begår Efraim hor,

Israel gör sig orent,

11likaså Juda.

Stunden kommer då du skall skördas.

När jag vänder mitt folks öde,