Bibel 2000 (B2000)
6

Herren ger liv

61Kom, låt oss vända tillbaka till Herren!

Han rev, och han skall läka oss,

han slog, och han skall förbinda oss.

2Han ger oss liv efter två dagar,

på den tredje reser han oss upp,

så att vi får leva inför honom.

3Låt oss lära känna honom,

låt oss sträva efter kunskap om Herren.

Så visst som gryningen skall han träda fram,

han skall komma till oss som ett regn,

ett vårregn som vattnar jorden.

Herrens klagan över Efraim

4Vad skall jag göra med dig, Efraim?

Vad skall jag göra med dig, Juda?

Er kärlek är som morgondimman,

dagg som snabbt försvinner.

5Därför har jag huggit ner dem genom profeterna,

dödat dem med mina ord.

Min dom bryter fram som ljuset.

6Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer,

kunskap om Gud hellre än brännoffer.

7De bröt förbundet i Adam,

där var de trolösa mot mig.

8Gilead är en stad av ogärningsmän,

en stad med fotspår av blod.

9Som rövare ligger prästhopen på lur

och dräper längs vägen till Shekem.

Ja, de begår skändliga brott.

10Bland Israels folk har jag sett fasansfulla ting.

Där begår Efraim hor,

Israel gör sig orent,

11likaså Juda.

Stunden kommer då du skall skördas.

När jag vänder mitt folks öde,