Bibel 2000 (B2000)
5

Dom över Efraims ledare och folk

515:1 f. snara, nät, fångstgrop Bildspråket är hämtat från jakten. Då de tre orter som nämns tycks ha varit kultplatser, kan meningen vara att prästerna, hovet och andra ansvariga där »fångat« folket och förlett dem till avfall. Mispa. Tabor Troligen berget omedelbart nordost om Jisreelslätten. Shittim Se not till 4 Mos 25:1; jfr Hos 9:10.Lyssna till detta, präster,

lystra, Israels folk,

kungahus, hör på!

Domen gäller er.

Ni har blivit en snara för Mispa,

ett nät spänt på Tabor,

2en djup fångstgrop i Shittim.

Men jag skall tukta dem alla.

3Jag känner Efraim,

Israel kan inte dölja sig för mig.

Nu horar Efraim,

Israel gör sig orent.

4Deras gärningar hindrar dem

från att vända tillbaka till sin Gud.

En horisk anda råder bland dem,

och Herren känner de inte.

55:5 Efraim Rättelse; MT har »Israel och Efraim«.5:5 och Juda föll med honom Orden bryter sammanhanget och kan vara ett tillägg av någon som redigerat profetboken efter Sydrikets fall 587 f.Kr.Israels högmod vittnar mot honom själv,

Efraim faller genom sin synd

– och Juda föll med honom.

6Med sina får och tjurar

går de för att söka Herren,

men de finner honom inte,

han har dragit sig undan.

75:7 Nu skall nymånadsfesten … deras ägor Grundtextens innebörd osäker. Tanken kan vara att nymånadsdagen, då man brukade frambära festoffer, skall bli en dag som bringar förödelse över folk och land; jfr Am 5:18 f.Herren har de svikit,

de har fött oäkta barn.

Nu skall nymånadsfesten förtära dem

tillsammans med deras ägor.

85:8 Giva. Rama. Bet Aven Se not till 4:15.5:8 Vi följer dig, Benjamin! Troligen ett stridsrop, använt i Benjamins stam; jfr Dom 5:14.Stöt i horn i Giva,

blås i trumpet i Rama!

Höj stridsrop i Bet Aven:

Vi följer dig, Benjamin!

9Efraim skall läggas öde

på straffets dag.

Bland Israels stammar

kungör jag det som är sant.

10

5:10
5~Mos 19:14+
5:10 Att flytta råmärken var strängt förbjudet i lagen; se 5 Mos 19:14; 27:17.Judas furstar har handlat

som de som flyttar gränsstenar.

Över dem skall jag tömma

min vrede som vatten.

115:11 dynga Det hebreiska ordets betydelse osäker.Efraim är förtryckt,

rätten är förtrampad.

Han tog sig för att tillbe dynga.

12Men jag är som mal för Efraim

och som röta för Judas folk.

13

5:13
2~Kung 15:19
Hos 7:11
8:9
10:6
12:1
När Efraim såg sin sjukdom

och Juda sitt variga sår,

gick Efraim till Assyrien,

han sände bud till storkonungen.

Men han kan inte bota er

eller läka ert variga sår.

14

5:14
Hos 13:7
Jag är som ett lejon mot Efraim,

som ett vilddjur mot Judas folk.

Ja, jag river mitt byte och går

med rovet som ingen kan rädda.

15Jag går bort, jag drar mig undan,

till dess de har sonat sin skuld.

Då skall de vända sig till mig,

söka mig i sin nöd.