Bibel 2000 (B2000)
5

Dom över Efraims ledare och folk

51Lyssna till detta, präster,

lystra, Israels folk,

kungahus, hör på!

Domen gäller er.

Ni har blivit en snara för Mispa,

ett nät spänt på Tabor,

2en djup fångstgrop i Shittim.

Men jag skall tukta dem alla.

3Jag känner Efraim,

Israel kan inte dölja sig för mig.

Nu horar Efraim,

Israel gör sig orent.

4Deras gärningar hindrar dem

från att vända tillbaka till sin Gud.

En horisk anda råder bland dem,

och Herren känner de inte.

5Israels högmod vittnar mot honom själv,

Efraim faller genom sin synd

— och Juda föll med honom.

6Med sina får och tjurar

går de för att söka Herren,

men de finner honom inte,

han har dragit sig undan.

7Herren har de svikit,

de har fött oäkta barn.

Nu skall nymånadsfesten förtära dem

tillsammans med deras ägor.

8Stöt i horn i Giva,

blås i trumpet i Rama!

Höj stridsrop i Bet Aven:

Vi följer dig, Benjamin!

9Efraim skall läggas öde

på straffets dag.

Bland Israels stammar

kungör jag det som är sant.

10Judas furstar har handlat

som de som flyttar gränsstenar.

Över dem skall jag tömma

min vrede som vatten.

11Efraim är förtryckt,

rätten är förtrampad.

Han tog sig för att tillbe dynga.

12Men jag är som mal för Efraim

och som röta för Judas folk.

13När Efraim såg sin sjukdom

och Juda sitt variga sår,

gick Efraim till Assyrien,

han sände bud till storkonungen.

Men han kan inte bota er

eller läka ert variga sår.

14Jag är som ett lejon mot Efraim,

som ett vilddjur mot Judas folk.

Ja, jag river mitt byte och går

med rovet som ingen kan rädda.

15Jag går bort, jag drar mig undan,

till dess de har sonat sin skuld.

Då skall de vända sig till mig,

söka mig i sin nöd.