Bibel 2000 (B2000)
3

Profeten och äktenskapsbryterskan

313:1 en kvinna Om denna kvinna är identisk med Gomer (1:3) eller inte är oklart.3:1 druvkakor Kakor av torkade druvor var allmänt omtyckta (jfr 2 Sam 6:19; Jes 16:7) men tycks ha haft en särskild roll inom den kanaaneiska fruktbarhetskulten.Herren sade till mig: Gå än en gång och älska en kvinna som är äktenskapsbryterska, en annans älskarinna, så som Herren älskar Israels folk fast de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. 23:2 köpte Det hebreiska ordets betydelse osäker men kan avse brudköp eller friköpande av en slavinna.3:2 siklar Mynt och vikt.3:2 homer Mått.Då köpte jag henne för 15 siklar silver och en och en halv homer korn. 3Jag sade till henne: »Under lång tid skall du vara hos mig utan att hora eller tillhöra någon man, och inte heller jag skall röra dig.« 43:4 Efod.Ty under lång tid skall Israels folk vara utan kung och furste, utan offer och stenstod, utan efod och husgudar. 5

3:5
Jer 30:9+
Sedan skall Israels folk vända tillbaka och söka sig till Herren, sin Gud, och David, sin kung. Bävande skall de nalkas Herren och hans goda gåvor – i kommande dagar.