Bibel 2000 (B2000)
14

141Samarien har trotsat sin Gud

och får sona sin skuld.

De skall falla för svärdet,

deras spädbarn skall krossas,

havande kvinnor skäras upp.

Omvändelse och räddning

2Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,

du har kommit på fall genom din synd.

314:3 Grundtextens innebörd osäker.Kom med era ord

och vänd tillbaka till Herren,

säg till honom:

Förlåt all vår skuld,

ta emot det goda,

vi skall infria våra löften.

414:4 inte stiga till häst Hästar användes främst för militära ändamål. Man skall alltså inte längre lita till vapenmakt.Assyrien räddar oss inte,

vi skall inte stiga till häst,

inte längre säga »Vår Gud«

till ting vi själva har gjort.

Hos dig finner faderlösa barmhärtighet.

5Jag skall bota dem från deras trolöshet,

jag skall älska dem av hjärtat,

min vrede har vänt sig från dem.

6Jag skall bli som dagg för Israel,

och han skall blomstra som en lilja,

slå rot som en poppel

7och skjuta nya skott.

Hans prakt skall vara som olivträdets,

hans doft som Libanons.

8De skall åter få bo i hans skugga,

de skall frodas som en trädgård

och blomstra som en vinstock.

Han skall bli ryktbar som Libanons vin.

9Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa?

Jag är den som ger svar och vakar över honom.

Jag är som en grönskande cypress.

Från mig får du din frukt.

10

14:10
Ps 107:43
14:10 Versen är en avslutande kommentar av en typ som annars inte finns hos profeterna. Den ingår inte i Hoseas förkunnelse men kan vara en senare utgivares uppmaning till läsaren att ge akt på profetorden i det föregående.Den som är vis skall förstå detta,

den som är förståndig inser det.

Herrens vägar är de rätta,

och de rättfärdiga vandrar på dem,

men syndarna kommer på fall.