Bibel 2000 (B2000)
12

121

12:1
Hos 5:13+
Efraim vill vara vindens vän,

han jagar ständigt efter östanvinden

och hopar lögn och våld.

De sluter förbund med Assyrien

och sänder olja till Egypten.

212:2 Juda Sammanhanget talar för att det ursprungligen stått »Israel«; v. 3 innehåller i hebreiskan anspelningar inte bara på ordet »Jakob« utan också på »Israel«. När Hoseas ord senare redigerades i Sydriket har domsorden tillämpats också på Juda; jfr noter till 1:7 och 10:11.Herren väcker talan mot Juda,

han skall straffa Jakob för hans gärningar

och vedergälla honom för hans dåd.

3

12:3 f.
1~Mos 25:24–26
28:10–22
32:22–32
12:3 f. Verserna syftar på berättelserna om Jakob/Israel i 1 Mos 25–35.12:3 bedrog, kämpade Se noter till 1 Mos 27:36 och 32:28.I moderlivet bedrog han sin bror,

som vuxen kämpade han mot Gud.

412:4 med honom Med Septuaginta; MT har »med oss«.Han kämpade med en ängel och segrade,

han grät och bad om nåd.

I Betel mötte honom Gud,

och där talade han med honom.

5Herren, härskarornas Gud,

Herren är hans namn.

6Men du skall vända tillbaka

med din Guds hjälp.

Håll fast vid kärlek och rätt

och hoppas alltid på din Gud.

712:7 Krämaren Grundtexten har «Kanaan«. Eftersom kanaaneerna var kända för sin omfattande handel kom deras namn att bli synonymt med »köpman«. Möjligen är ordet här avsiktligt dubbeltydigt: profeten anklagar israeliterna för att inte vara bättre än de hedniska kanaaneerna.Krämaren har en falsk våg i handen

och vill gärna utsuga andra.

8

12:8
Upp 3:17
Efraim tänker: Jag är rik,

jag har gjort mig en förmögenhet,

och trots mina vinster

har jag inte gjort mig skyldig till något

som kan kallas synd.

9

12:9
Hos 2:14
12:9 jag är Herren Se not till 2 Mos 20:2.12:9 bo i tält igen Syftar på ett enkelt levnadssätt i motsats till folkets nuvarande rikedom och vällevnad. Uppenbarelsetältet.12:9 forna Med Targumen; MT har »högtidens«.Men jag är Herren, din Gud,

ända från Egypten.

Jag skall låta er bo i tält igen

som i forna dagar.

1012:10 talade jag i liknelser Eller »sände jag förödelse«.Jag talade till profeterna,

jag lät dem skåda många syner,

och genom profeterna talade jag i liknelser.

1112:11 [---] Text.12:11 Gilgal.[---]

De offrade tjurar i Gilgal,

och deras altaren blev som stenrösen

vid åkerns fåror.

12

12:12
1~Mos 27:41–29:30
12:12 Aram.Jakob flydde till landet Aram,

Israel fick slava för en kvinnas skull,

för en kvinnas skull vaktade han får.

13

12:13
2~Mos 3:7–10
5~Mos 34:10a+
Men genom en profet

förde Herren Israel ut ur Egypten,

och av en profet vaktades de.

14Efraim har väckt bitter vrede,

hans blodsdåd skall drabba honom själv,

hans herre skall vända hans smädelser mot honom.