Bibel 2000 (B2000)
12

121Efraim vill vara vindens vän,

han jagar ständigt efter östanvinden

och hopar lögn och våld.

De sluter förbund med Assyrien

och sänder olja till Egypten.

2Herren väcker talan mot Juda,

han skall straffa Jakob för hans gärningar

och vedergälla honom för hans dåd.

3I moderlivet bedrog han sin bror,

som vuxen kämpade han mot Gud.

4Han kämpade med en ängel och segrade,

han grät och bad om nåd.

I Betel mötte honom Gud,

och där talade han med honom.

5Herren, härskarornas Gud,

Herren är hans namn.

6Men du skall vända tillbaka

med din Guds hjälp.

Håll fast vid kärlek och rätt

och hoppas alltid på din Gud.

7Krämaren har en falsk våg i handen

och vill gärna utsuga andra.

8Efraim tänker: Jag är rik,

jag har gjort mig en förmögenhet,

och trots mina vinster

har jag inte gjort mig skyldig till något

som kan kallas synd.

9Men jag är Herren, din Gud,

ända från Egypten.

Jag skall låta er bo i tält igen

som i forna dagar.

10Jag talade till profeterna,

jag lät dem skåda många syner,

och genom profeterna talade jag i liknelser.

11[---]

De offrade tjurar i Gilgal,

och deras altaren blev som stenrösen

vid åkerns fåror.

12Jakob flydde till landet Aram,

Israel fick slava för en kvinnas skull,

för en kvinnas skull vaktade han får.

13Men genom en profet

förde Herren Israel ut ur Egypten,

och av en profet vaktades de.

14Efraim har väckt bitter vrede,

hans blodsdåd skall drabba honom själv,

hans herre skall vända hans smädelser mot honom.